Logo AZZS

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK) je zřízena Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. Organizace vznikla ke dni 1.7.2005 sloučením příspěvkových organizací Zdravotnické záchranné služby na území kraje. ZZS JčK zajišťuje nepřetržitou přednemocniční neodkladnou péči na území o rozloze 10 056 km2 pro 640 196 obyvatel. Velikostí spádového území je druhou největší záchrannou službou v ČR s nejmenší hustotou osídlení.

Více informací