O nás

Veřejné zakázky 2024

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název, obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání, místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: více informací

 

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Veřejné zakázky vypsané v roce 2024

  • Jednorázové vyšetřovací rukavice
  • Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví
  • Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému – 4 ks
  • Osvětlovací moduly do vozidel pro řešení MU - 2024
  • Jednorázové lůžkoviny
  • Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let
  • Dodávka kancelářských potřeb a tiskopisů
  • Prodloužení supportu