Činnost

Žádost o provedení výzkumného šetření na ZZS JčK

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (dále jen ZZS JčK) umožňuje provádění výzkumu (dále jen Výzkum) v rámci bakalářské nebo diplomové práce.

K podání žádosti o provedení výzkumného šetření na ZZS JčK je nezbytné, aby student dodržel následující postup. Uvedený postup je zároveň jedinou možnou cestou, jak uskutečnit výzkum na ZZS JčK.

Uchazeč o provedení výzkumu (dále jen Uchazeč) podává žádost prostřednictvím dokumentu ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA ZZS JčK (95,00 kB), který po důkladném vyplnění a podepsání odešle společně s plánovaným dotazníkem na e-mail: vednlzpvvs@zzsjck.cz

Do 10 dnů od podání žádosti proběhne kontrola správnosti formálních náležitostí a uchazeč získá odpověď od pověřeného pracovníka Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK. O výsledku rozhodnutí je uchazeč vyrozuměn e-mailem nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Dotazník je v případě schválení a uhrazení administrativního poplatku v nezměněné podobě prostřednictvím ZZS JčK distribuován elektronickou formou příslušným zaměstnancům, nebo je uveřejněn na intranetové síti ZZS JčK.

Administrativní poplatek činí 1.000 Kč a platba bude provedena výhradně převodem na účet ZZS JčK, číslo účtu: 234602215/0300, do poznámky uveďte: administrativní poplatek – příjmení a jméno. Po provedení platby zašle uchazeč potvrzení o uhrazení poplatku na
e-mail: vednlzpvvs@zzsjck.cz

Uchazečům nebudou poskytovány citlivé nebo osobní údaje respondentů ani organizace. V případě, že žadatel bude uvádět ZZS JčK jako zdroj informací, je jeho povinností zaslat před zveřejněním zpracované výsledky na e-mail: vednlzpvvs@zzsjck.cz

Prezentace výsledků s uvedením jména ZZS JčK je možná pouze s jejím souhlasem, o kterém Vás budeme informovat do 10 dnů od jejich doručení.

Žadatel dále bere na vědomí;

  • ZZS JčK si vyhrazuje právo provádění výzkumu neschválit, a to i bez uvedení důvodu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
  • Účast respondentů v dotazníkovém šetření je bezplatná, dobrovolná a nelze jí v případě schválení provedení výzkumu ze strany ZZS JčK nařídit.
  • ZZS JčK neumožňuje z provozních a ekonomických důvodů formu distribuce tištěných papírových dotazníků.

 

ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA ZZS JčK ke stažení zde. (95,00 kB)