Pro veřejnost

Výpis ze zdravotnické dokumentace

O výpis ze zdravotnické dokumentace může požádat:

 1. pacient,
 2. osoby určené pacientem, zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
 3. zákonný zástupce pacienta,
 4. osoba blízká zemřelému pacientovi.

Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace je možné podat:

 1. e-mailem na podatelna@zzsjck.cz
 2. prostřednictvím datové schránky (g4umvrn)
 3. osobně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 387762325) v sídle ZZS JčK, B. Němcové 1931/6, České Budějovice

V žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace je nutné uvést:

 1. jméno a příjmení pacienta
 2. datum narození pacienta
 3. období, za které je výpis ze zdravotnické dokumentace požadován
 4. pokud je žadatelem osoba blízká, je potřeba připojit Čestné prohlášení osoby blízké viz. příloha
 5. při zasílání výpisu ze zdravotnické dokumentace svěřené osoby prostřednictvím datové schránky, je potřeba připojit sken následujících dokumentů:
  • rodný list dítěte, nebo
  • rozhodnutí soudu o svěření do péče, nebo
  • Čestné prohlášení osoby blízké, viz. příloha (77,50 kB)

Formulář žádosti o výpis zdravotnické dokumentace, viz. příloha (307,00 kB).

Předání výpisu ze zdravotnické dokumentace:

 1. osobní předání po předchozí domluvě v sídle ZZS JčK nebo na oblastních střediscích ZZS JčK (Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor)
  • při převzetí je potřeba předložit platný osobní doklad s fotografií
 2. zaslání prostřednictvím datové schránky
  • žadatel musí být majitelem datové schránky - osobou oprávněnou

 

Vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace je zpoplatněno.

POPLATEK za vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace je 200,-Kč. Poplatek musí být uhrazený před předáním výpisu ze zdravotnické dokumentace.

Úhrada poplatku bankovním převodem na účet číslo 234602215/0300, do zprávy pro příjemce uveďte: výpis_příjmení pacienta, např. „výpis_Novák“.