Činnost

Svatý Kryštof, patron LZS

Spojení sv. Kryštofa s leteckou záchrannou službou, není nahodilé. Volacím znakem, nesoucím jeho jméno v rádiovém éteru, jsou označovány záchranářské helikoptéry nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropy. Je pomocníkem v nouzi. Patronem a ochráncem proti náhlé smrti, nákazám, bolestem, ranám, také proti živelnému nebezpečí a extrémům počasí. Drží ochrannou ruku nad dětmi a lidmi vykonávající povolání související s dopravou. Uctívají ho řidiči, letci, námořníci i cestující. Říká se, že kdo se ráno podívá na jeho obraz, nemusí se bát. Zranění i smrt se mu celý den budou vyhýbat.

O jeho životě není mnoho spolehlivých zpráv. Původní texty se nám nedochovaly. Neví se přesně kde, ani kdy se narodil, jak žil, ani kdy a kde zemřel. Jisté je jen, že skonal mučednickou smrtí. Jeho jméno v řečtině znamená "nosič Krista" a patří mezi tzv. 14 pomocníků v nouzi.

Lidová tradice o něm ale vypráví mnoho legend. Údajně se narodil ve 2. století na území dnešního Turecka, pohanským rodičům, kteří mu dali jméno Reprobus. Hovoří se o něm, jako o muži mohutné postavy, který vědom si své síly, chtěl sloužit jen tomu nejmocnějšímu pánu. Světští panovníci ho ale zklamali. Na dvoře jednoho z nich uslyšel píseň, ve které byl opěvován ďábel. Usoudil, že je mocnější, protože i král se chvěl před jeho mocí. Vydal se ho tedy hledat a našel jej v čele strašlivého vojska. Ale jen se k němu připojil, záhy poznal, že prchá před znamením kříže. Rozhodl se proto najít bytost, které znamení patřilo. Pomohl mu starý poustevník, který ho seznámil s učením Krista. Reprobus si vzal k srdci poustevníkovu radu, sloužit Kristu tím, že bude sloužit svým bližním. Pocestným pomáhal dostat se přes dravou řeku na druhou stranu.

Jednou přenášel přes rozbouřené vody malé dítě, které bylo stále těžší a těžší. Vyčerpaný Reprobus se tomu velice divil a požádal dítě o vysvětlení. Dítě mu řeklo: „Jsem Ježíš Kristus, král, kterého jsi hledal.“ Nesl spolu s ním na ramenou všechnu tíhu světa. Pak se obrova mohutná hůl, o kterou se opíral, zazelenala a později se na ní objevily květy a plody. Silák byl pokřtěn jménem Christophorus – Kryštof – ten kdo nosí Krista. Protože pak šířil evangelium, stal se nepřítelem pro svého světského krále a ten jej uvěznil. Také ve vězení, podle legendy, obracel na víru další lidi. Při mučení a popravě znovu prokázal svou neobvyklou sílu a výdrž. Nezabil ho oheň ani šípy čtyř set vojáků. Nakonec klesl k zemi a byl setnut mečem.

Kryštof je zobrazován jako obr nesoucí na ramenou malé dítě opírající se o mohutnou hůl. A jak můžeme následovat příklad sv. Kryštofa? Tím, že nabídneme své srdce, svoje ruce, zkušenosti i dovednosti a budeme sloužit bližním. Pomůžeme těm, kteří v nouzi potřebují podat pomocnou ruku. V případě letecké záchranné služby přichází pomoc i symbolicky z oblohy.