O nás

Předmět činnosti ZZS JčK

Hlavní činnost

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Základním úkolem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života na základě tísňové výzvy.

Náplň činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je dána především zněním zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, prováděcími vyhláškami k těmto zákonům a souvisejícími legislativními normami.

Další činnost

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále provozuje a poskytuje:

  • Lékařskou pohotovostní službu ve Vodňanech a Blatné,
  • Zubní pohotovostní službu v Táboře,
  • Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici se sídlem v Českých Budějovicích,
  • Zdravotnickou dopravní službu v Písku a Čimelicích,
  • Přepravu pacientů neodkladné péče,
  • Zdravotnické asistence při pořádání hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí.

Úkoly dle zvláštních předpisů

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje plní úkoly dle krizového, havarijního a obranného plánování dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Tyto úkoly plní s ohledem na skutečnost, že ochrana života je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie ČR.