Pro veřejnost

Jak volat 155

Tísňové číslo 155 je jedním z národních čísel tísňového volání, a slouží občanům v případech život ohrožujících stavů. Při vytočení čísla 155 se z kteréhokoliv místa České republiky dovoláte na operační středisko zdravotnické záchranné služby v příslušném kraji. Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se používá bez předvolby.

Při telefonování z pevné linky i mobilního telefonu v Jihočeském kraji budete spojeni na zdravotnické operační středisko v Českých Budějovicích, které k vám vyšle potřebnou pomoc. Hovořit s vámi budou operátoři se zdravotnickým vzděláním. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou veškeré tyto hovory nahrávány.

Kdy volat na tísňovou linku 155?

Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, těžkého úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek závažné poškození zdraví. Jedná se především o stavy a situace:

  • poruchy vědomí, bezvědomí, křeče
  • velké krevní ztráty
  • bolest na prsou, tlak na hrudníku
  • závažné dechové potíže
  • náhle vzniklé poruchy hybnosti, čití, řeči, spadlý koutek
  • dopravní nehody se zraněním
  • vážné úrazy
  • náhle vzniklá intenzivní nesnesitelná bolest

Jak volat na linku 155?

Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155, ideálně prostřednictvím aplikace „Záchranka“ což zásadním způsobem zpřesňuje a zrychluje lokalizaci události, zejména ve volném terénu.

Linku 155 volejte co nejdříve, pokud možno přímo od postiženého a nechte se vést operátorem tísňové linky. Během volání uvádějte, pokud možno jen to, co víte (např. „Tatínka bolí na hrudníku…“) – ne to, co si myslíte („…to bude asi od páteře“).
© MUDr. Ondřej Franěk, zachrannasluzba.cz

Co je potřeba sdělit?

Operátor tísňové linky Vám bude klást otázky potřebné ke správnému vyhodnocení tísňové výzvy a k určení naléhavosti stavu, na němž závisí vyslání odpovídající posádky záchranné služby. Snažte se proto zachovat klid a věcně zodpovědět jeho dotazy. Bude se Vás ptát zejména na:

Přesné místo události
– na jakém místě, adrese se nachází postižený?

Mějte na paměti, že zdravotnické operační středisko přijímá tísňové hovory z celé oblasti Jižních Čech, je tedy nutné uvést konkrétní město, ulici a číslo popisné. U událostí, které jsou venku nebo v terénu, uveďte také nejbližší orientační bod (rybník, kostel, restaurace, kemp, atp.). V městské zástavbě nezapomeňte uvést patro, číslo bytu. Pro identifikaci místa události lze využít označení kilometráže silnice nebo řeky, čísla železničních přejezdů, číslování pouličních lamp (většinou ve větších městech), body záchrany v terénu.

Co přesně se stalo
– rozsah postižení nebo úrazu, počet účastníků dopravní nehody.

Stav postiženého
– je při vědomí, dýchá, krvácí, jaké jsou příznaky jeho obtíží?

Komu voláte
– jak se jmenuje, přibližný věk, užívá nějaké léky, léčí se s něčím?