Činnost

Letecký záchranář

Znak: Letecký záchranářPočátky výcviku leteckých záchranářů Zdravotnické záchranné služby v Jihočeském kraji sahají až do roku 1998. Již tehdy probíhaly první výcviky s instruktory Zásahové jednotky Polici ČR na vrtulnících PLZ Kania firmy Helicopter s.r.o., Bell 205 a Bell 421 Policie ČR. Výcviky byly zaměřeny na nácvik slanění z paluby vrtulníku a práci s transportním vakem na podvěsovém laně a účastnili se jich čtyři pracovníci našeho Výškového záchranného družstva.

V roce 2005 došlo k zásadní změně v koncepci přípravy leteckých záchranářů. Na popud a ve spolupráci s tehdejším provozovatelem vrtulníku Letecké záchranné služby ZZS JčK, společností ALFA HELICOPTER s.r.o., započal na konci roku 2005 intenzivní výcvik devíti členů Výškového záchranného družstva. Cílem byla speciální příprava pro práci a záchranu v nepřístupném terénu s využitím vrtulníku při mimořádných událostech i v případech běžného provozu LZS na území Jihočeského kraje. Výcvik v záchranných činnostech zahrnoval slanění z paluby vrtulníku, práci s lanovým podvěsem a činnost palubního vysazovače. Po jeho absolvování získalo všech devět záchranářů základní kvalifikaci Letecký záchranář a později i kvalifikaci Letecký záchranář-palubní vysazovač.

Letecký záchranářK 1. březnu 2011 prošla základna Letecké záchranné služby Kryštof 13 reorganizací ve smyslu redukce počtu zdravotnického personálu, v souladu s doporučením Úřadu pro civilní letectví na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a nastoleným trendem na všech střediscích LZS v České republice. Zároveň je od tohoto data každý den ve službě přítomen zdravotnický záchranář s kvalifikací Leteckého záchranáře.

Speciální techniky záchrany vrtulníkem se využívají v případech, kdy se zachraňovaná osoba nachází na obtížně dostupném místě, kam se pozemními prostředky buď nedostaneme vůbec, nebo jen za nepřijatelně dlouhou dobu. Patří sem i záchrany z vodní hladiny, ledu a skalní stěny.

Pokud nelze vrtulníkem v blízkosti postiženého bezpečně přistát, je záchranář schopen provést na místo výsadek slaněním. Další variantou je doprava záchranáře k pacientovi pomocí lanového podvěsu.

Po poskytnutí nezbytné přednemocniční neodkladné péče, je postižený transportován na lanovém podvěsu v doprovodu leteckého záchranáře na nejbližší vhodné místo, kde je možné s vrtulníkem přistát a osoby z podvěsu jsou přemístěny do kabiny vrtulníku.


Definice pojmů

Přeprava na krátkou vzdálenost
záchranná činnost, při které z paluby vrtulníku slaňují letečtí záchranáři nebo je na lanovém podvěsu zajišťována přeprava osob.

Letecký záchranář
člen posádky letecké záchranné služby (člen posádky HEMS) s kvalifikací pro provádění slanění z paluby vrtulníku a podvěsovou činnost. Při předletových a letových činnostech je podřízen pilotovi vrtulníku a palubnímu vysazovači.

Slaňování
je činnost, při které se letecký záchranář řízeně spouští po textilním laně z vrtulníku s využitím slaňovacího prostředku buď sám, nebo pomocí druhé osoby.

Lanový podvěs
nosné zařízení, ukotvené současně do nákladového háku vrtulníku (cargo hook) a do jistícího systému, které slouží k přepravě osob a nákladu za letu pod kabinou vrtulníku.

Palubní vysazovač
je letecký záchranář s kvalifikací palubního vysazovače, který odpovídá za navádění vrtulníku, předává informace o činnosti leteckých záchranářů při slanění nebo na lanovém podvěsu, koordinuje činnost ostatních zúčastněných osob na palubě. Zodpovídá za bezpečný nástup záchranářů na lano při slanění, upřesňuje pilotovi polohu a stav osob ve visu pod vrtulníkem, a plní další úkoly uvedené v těchto pravidlech. Při předletových a letových činnostech je podřízen pilotovi vrtulníku. Všechny ostatní osoby na palubě vrtulníku jsou povinny uposlechnout a řídit se pokyny palubního vysazovače.