Činnost

AED a first respondeři

Systém first responderů v Jihočeském kraji

Znak: First Responder Nutnou podmínkou pro kvalitní přežití náhlé zástavy oběhu (NZO) je, po jejím co nejrychlejším rozpoznání, okamžité zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR) a v případě potřeby poskytnutí defibrilačního výboje k nápravě maligní arytmie. Včasné provedení defibrilace výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití.

Přes stále se zlepšující pokrytí území Jihočeského kraje posádkami zdravotnické záchranné služby a zkracování dojezdových časů zůstává nadále pacient stižený náhlou zástavou oběhu nedosažitelný pro profesionální zdravotnickou pomoc v prvních několika minutách. Tyto minuty jsou zásadní pro určení šance na dobrý výsledek přežití. Počet laiků schopných samostatně provádět účinnou kardiopulmonální resuscitaci je stále nedostatečný a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace je sice již standardním opatřením, ale pořád neřeší všechna úskalí. Z těchto důvodů zavedla Zdravotnická záchranná služba JčK do praxe další systémový prvek – vybavené a vyškolené first respondery (FR) z řad příslušníků složek integrovaného záchranného systému.

Pojmem „first responder“ obecně označujeme někoho, kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života před příjezdem profesionální pomoci. Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání. FR tedy fungují jako předsunutá jednotka schopná poskytnout klíčové resuscitační úkony před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

Rozmístění first responderů

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky a za podpory Jihočeského kraje byl dne 1. srpna 2017 spuštěn Projekt časné KPR a časné defibrilace v JčK. Na základě analýzy případů náhlé zástavy oběhu a kardiopulmonální resuscitace v Jihočeském kraji s přihlédnutím k lokálním podmínkám a možnostem bylo vybráno 10 jednotek požární ochrany: Soběslav (JPO I), České Velenice (JPO II), Suchdol nad Lužnicí (JPO II), Bechyně (JPO III), Netolice (JPO III), Nová Bystřice (JPO III), Nová Včelnice (JPO III), Nové Hrady (JPO III), Slavonice (JPO III), Velešín (JPO II).

V roce 2018 došlo v rámci projektu k rozšíření řad first responderů o vybrané jednotky Policie České republiky: OOP Hluboká nad Vltavou, OOP Lipno nad Vltavou, OOP Lišov, OOP Zvíkovské Podhradí, OOP Protivín, OOP Čimelice, OOP Horní Vltavice, OOP Volyně, OOP Veselí nad Lužnicí, OOP Radomyšl. V témže roce přibyly jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky (JPO I): Dačice, Kaplice, Blatná, dále pak stanoviště Horské služby Šumava: Zadov, Kvilda, Kubova Huť, Kramolín, Nová Pec a stanoviště Vodní záchranné služby Českého červeného kříže: Lipno/Dolní Vltavice, Lipno/Modřín a Orlík.

V roce 2022 jsme do projektu first responder zapojili JSDHO Malonty a Horní Planá.

V současné době je zařazeno 20 jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky (JPO I), 5 jednotek JSDHO (JPO II), 12 jednotek JSDHO (JPO III), 10 jednotek obvodních oddělení PČR, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže a Horská služba Šumava.

 

Rozmístění first responderů ZZS JčK

Vybavení a odborná příprava first responderů

Všichni first respondeři zařazeni do systému Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje musí absolvovat vstupní odborný kurz vedený zkušenými lektory Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Náplní kurzu jsou základy první pomoci a nácvik kardiopulmonální resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Na tento odborný kurz navazuje každoroční prolongační školení, jehož cílem je udržení a případné doplnění odborných znalostí.

Skupiny first responderů Policie České republiky, Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a většina jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky jsou vybaveny automatizovaným externím defibrilátorem kompatibilním s přístroji používanými výjezdovými skupinami Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Indikace pro aktivaci first respondera

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje rozhoduje o vyslání jednotky first responderů v případě, že jde o náhlou zástavu oběhu či případ tonutí a místo události je v dosahu jednotky first responderů, jejíž dojezd je kratší než předpokládaný dojezdový čas nejbližší volné výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Zároveň běží standardní postupy zdravotnického operačního střediska, tedy aktivace výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace.  

Registr automatizovaných externích defibrilátorů v Jihočeském kraji

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je schopen analyzovat elektrickou srdeční aktivitu a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými pokyny k provádění základní neodkladné resuscitace a bezpečné defibrilace.

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje má ve svých mapových podkladech 259 stacionárních automatizovaných externích defibrilátorů. Operátoři tísňové linky 155 mohou v indikovaných případech informovat volajícího o přítomnosti automatizovaného externího defibrilátoru a jeho využití při telefonicky asistované neodkladné resuscitaci před příjezdem profesionální pomoci. U každého stacionárního automatizovaného externího defibrilátoru má zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje k dispozici informace, o jaký typ automatizovaného externího defibrilátoru se jedná, kde přesně je umístěno a jaká je dostupnost přístroje.

Všechny automatizované externí defibrilátory zaregistrované v mobilní aplikaci Záchranka jsou zároveň v registru Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. 

Víte o dalších AED ve Vašem okolí? Pomozte s aktualizací databáze AED. Informaci o novém přístroji AED můžete poskytnout prostřednictvím mobilní aplikace Záchranka, nebo vyplňte tento formulář (2,50 MB)a zašlete přímo na Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.

Přehled nabídky automatizovaných externích defibrilátorů v České republice (706,50 kB)

Mapa rozmístění AED v ČR