Činnost

Materiálně-technická vybavenost

Pro zvládání a odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací a podporu zasahujících výjezdových skupin disponuje ZZS JčK speciální technikou, která zahrnuje:

MATERIÁLNÍ VŮZ PRO ŘEŠNÍ NÁSLEDKŮ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Vozidla IVECO Daily 4x4 se speciální zástavbou. Slouží k dopravě materiálu pro zasahující zdravotnické složky na místě vzniku mimořádné události, k logistické podpoře těchto složek a jako pracoviště pro zdravotnického velitele zásahu.

Na území Jihočeského kraje jsou dislokována celkem 4 tato vozidla, a to na výjezdových základnách v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Strakonicích a Táboře. Rozmístění vozidel je stanovena tak, aby byl zajištěn dojezd těchto podpůrných vozidel do 60 minut na jakékoliv místo na území Jihočeského kraje. Skladba a objem materiálového vybavení vozidel je koncipován pro ošetření cca 100 postižených osob.

Každé vozidlo obsahuje

5x lékový box (15,23 kB)

5x obvazový box (16,47 kB)

1x resuscitační box (16,88 kB)

  • vakuové dlahy a matrace, páteřní desky, skládací nosítka
  • 1x nafukovací stan 4x5 m
  • 1x elektrocentrála 5,5 kW
  • osvětlovací techniku
  • OOPP pro zasahující zdravotnický personál včetně speciálního vybavení k ochraně proti chemickým, biologickým a radiologickým látkám a ionizujícímu záření (CBRN agens).
  • dokumentaci, PC, spojové prostředky pro zdravotnického velitele zásahu

VÍCEÚČELOVÉ LOGISTICKÉ VOZIDLO

Víceúčelové logistické vozidlo je 9místný dopravní automobil na podvozku VW Transporter se zvýšenou průchodností terénem a pohonem 4x4, který umožňuje transport zdravotnického personálu a vybavení do míst, která nejsou přístupné pro běžná sanitní vozidla, nebo transport pacientů z těchto míst do lépe přístupných prostor nebo do zdravotnických zařízení.

VOZIDLO ÚTVARU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Osobní automobil v provedení SUV s pohonem 4x4, který je určen pro pracovníky útvaru krizového řízení a slouží mj. k jejich dopravě na místo mimořádné události s hromadným postižením osob či jiné události za účelem převzetí řízení zdravotnického zásahu v rámci záchranných prací. Součástí vozidla je také základní materiální vybavení pro řešení mimořádných událostí a ochranné pomůcky pro zasahující zdravotnický personál.