Činnost

Základní údaje

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je hlavním pořadatelem odborné konference Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. Akci zajišťuje ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s. a Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Mezi hlavní témata byla v posledním ročníku zařazena problematika cévních mozkových příhod, křečových stavů, novinek v přednemocniční neodkladné péči a příklady dobré praxe. Termín příštího ročníku konference je v jednání.

V Jihočeském kraji se jedná o jedinečnou akci co do zaměření (přednemocniční neodkladná péče) i s ohledem na organizační spolupráci (záchranná služba, nemocnice, akademická obec). Potěšující je významná část přednášejících z řad lékařů českobudějovické nemocnice, kteří se zároveň podílí na tvorbě odborného programu. Všechny příspěvky jsou sumarizovány ve sborníku s vlastním ISBN.