Činnost

Zdravotnické operační středisko

Zdravotnické operační středisko ZZS JčKZdravotnické operační středisko je mozkem řídícím veškerou výjezdovou činnost Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Sídlí v budově krajského ředitelství ZZS JčK v Českých Budějovicích. Zdravotnické operační středisko přijímá a vyhodnocuje výzvy na tísňové lince 155, vysílá a koordinuje činnost 56 výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby JčK a poskytuje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci či telefonicky asistovanou první pomoc.

Denně je ve službě nepřetržitě 6 operátorů. Jejich práce je velmi psychicky náročná a mnohdy zachraňující lidský život po telefonu. Operátor, pokud je to potřeba, zůstává s volajícím v kontaktu až do příjezdu výjezdové skupiny ZZS JčK na místo události a předává volajícímu pokyny k záchraně života. V jedné dvanáctihodinové směně přijmou operátoři v průměru 275 příchozích hovorů na tísňovou linku, vyřídí 112 radiorelací a vyšlou 118 výjezdů.

Zdravotnické operační středisko disponuje nejmodernějšími technologiemi, které umožňují rychlou a efektivní spolupráci s ostatními operačními středisky složek Integrovaného záchranného systému. Mezi další složky s kterými ZOS spolupracuje patří Horská služba Šumava, Vodní záchranná služba na lipenské a orlické přehradě.

Významnou oblastí, kterou má operátor rovněž k dispozici je databáze automatizovaných externích defibrilátorů a evidence jednotek first responderů. Pojmem „first responder“ je obecně označován laik, schopný realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života, před příjezdem profesionální pomoci. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje si školí first respondery z řad příslušníků složek integrovaného záchranného systému. Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby JčK rozhoduje o vyslání jednotky first responderů zejména v případě, že se jedná o náhlou zástavu oběhu, kdy by mohlo být dosažení pacienta rychlejší než dojezd posádky Zdravotnické záchranné služby. Více se o systému first responderů v Jihočeském kraji dozvíte po kliknutí na odkaz zde.