Pro veřejnost

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi linkou 112 a 155?

Číslo 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání. V České republice je linka 112 obsluhována Hasičským záchranným sborem. Pokud tedy potřebujete zdravotnickou záchrannou službu a zavoláte na číslo 112, dovoláte se k hasičům. Váš telefonát odtud proto musí být přepojen na linku 155, což představuje vždy jisté zdržení. Pokud zavoláte na linku 155 dovoláte se přímo na operační středisko zdravotnické záchranné služby a již v průběhu hovoru k vám vyjíždí potřebná pomoc. Zároveň vám naši operátoři, kteří jsou profesionální zdravotníci, dokážou poradit, jak poskytnout první pomoc do příjezdu záchranky.

Výhodou linky 112 je, že se na ní dovoláte i bez vložené SIM karty. Operátoři linky 112 také ovládají několik světových jazyků, takže pro cizince je tato linka určitě první volbou.
 

Jak mohou kontaktovat záchrannou službu lidé s hendikepem sluchu nebo řeči?

Pro tyto případy doporučujeme použití aplikaci Záchranka, která volajícího automaticky lokalizuje, a navíc umožňuje pomocí piktogramů předat základní informaci o charakteru události i o počtu postižených. Po otevření aplikace naleznete vlevo dole tlačítko „nemohu mluvit“.
 

V čem spočívá výhoda volání záchranné služby přes aplikaci Záchranka?

Při použití aplikace Záchranka po přidržení nouzového tlačítka po dobu 3 vteřin dochází k odeslání nouzové zprávy s vaší přesnou polohou. Zároveň je standardním způsobem vytáčeno tísňové číslo 155. Vždy vyčkejte na spojení s operátorem linky 155. Díky odeslané informaci o vaší přesné poloze se urychlí vyslání posádky záchranné služby.
 

Napíše mi záchranná služba recept na léky?

Zdravotnická záchranná služba recepty nevozí, proto vám žádné léky nemůže předepsat.
 

Když si zavolám zdravotnickou záchrannou službu, přijede vždy lékař?

V převážné většině případů přijedou k pacientovi ve velkém sanitním voze pouze zdravotničtí záchranáři, specialisté v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pouze při život ohrožujících stavech přijíždí i lékař.

V současné době jsou v rámci celé České republiky dominujícím prvkem výjezdových skupin zdravotnických záchranných služeb týmy rychlé zdravotnické pomoci vedené vysokoškolsky vzdělanými záchranáři. Ti jsou vyškoleni na poskytování přednemocniční neodkladné péče, zajištění bezpečného transportu i včasné rozpoznání a řešení případných náhlých komplikací. Lékaři jsou dnes vysíláni zpravidla pouze k těm nejtěžším událostem, kde je nutné provést specializovaná léčebné výkony.