Činnost

Základní informace

Znak: Letecká záchranná službaNedílnou součástí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je Letecká záchranná služba v Českých Budějovicích. Středisko letecké záchranné služby poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči pro spádovou oblast Jihočeského kraje. Volacím znakem naší LZS je Kryštof 13.

Základna Letecké záchranné služby Jihočeského kraje se nachází na jižní straně letiště v Plané u Českých Budějovic.  Provoz zajišťujeme v nepřetržitém režimu 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Limit pohotovosti ke vzletu je do 3 minut ve dne a do 10 minut v noci. Posádka LZS zasahuje ve složení pilot, lékař a letecký záchranář s kvalifikací technického člena posádky.

Provozovatelem vrtulníku na základě výsledků výběrového řízení vypsaného MZ v r. 2019 je na období 2021-2028 společnost DSA a.s.. Ke své činnosti v současné době využíváme stroj EC 135 T2+ s imatrikulací OK-JIX. Odborný personál, zdravotnické vybavení a přístrojovou techniku zabezpečuje Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje.

 

Krajské zdravotnické operační středisko rozhoduje o nasazení LZS na základě vyhodnocení tísňové výzvy a to zejména v případech:

  • kdy je nutná rychlá doprava zdravotnického týmu na místo zásahu nebo na místo nedostupné běžnými pozemními prostředky ZZS do 15 minut
  • kde se předpokládá transport pacienta na specializovaná pracoviště (traumacentrum, kardiocentrum, ictové centrum, centrum pro patologické novorozence, centrum hyperbarické medicíny, pracoviště s možností ohřevu pomocí extrakorporální cirkulace, atd.)
  • akutního transportu pacienta ze zdravotnického zařízení tzv. nižšího typu do zdravotnického zařízení vyššího typu k poskytnutí definitivní zdravotní péče. Jedná se o letecký transport k neodkladnému zdravotnickému výkonu, který je nezbytný vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, jenž je v bezprostředním ohrožení života nebo který by byl v bezprostředním ohrožení života z důvodů časového prodlení
  • nutnosti šetrného transportu, např. při poranění páteře a míchy
  • ohrožení většího množství osob a je předpoklad nepoměru mezi počtem postižených a počtem dostupných sil a prostředků, například při likvidaci zdravotních následků mimořádných událostí, hromadných neštěstí a katastrof
  • zásahů v nepřístupném terénu s využitím speciálně vycvičených záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou s kvalifikací letecký záchranář

Desatero pravidel chování při příletu záchranného vrtulníku (63,69 kB)

Plocha pro přistání vrtulníku v terénu by měla splňovat několik základních podmínek:

  • plocha pro přistání: 20 × 20 m
  • plocha bez překážek: 25 × 25 m
  • plocha bez volně ležících předmětů: 50 × 50 m

EC 135 T2+

Eurocopter EC 135 T2+ je lehký dvoumotorový turbínový vrtulník kategorie A, 1. výkonnostní třídy, klasické koncepce se dvěma vysoce výkonnými motory Arrius 2B2, čtyřlistým hlavním rotorem a vyrovnávacím rotorem typu fenestron, který zajišťuje větší bezpečnost při pohybu okolo vrtulníku se spuštěným rotorem. Tento stroj díky své konstrukci patří mezi nejtišší vrtulníky ve své kategorii.

EC 135 T2+, OK - JIX

Výrobce: Eurocopter Group
Pohon: 2x turbo hřídelový motor ARRIUS 2B2
Výkon: 2x 473 kW
Maximální rychlost: 259km/h
Dolet: 635 km
Hmotnost prázdného stroje: 1455 kg
Maximální vzletová hmotnost: 2910 kg
Maximální hmotnost nákladu: 1 130 kg, loading 600 kg/m²
Rozměry: délka × výška 12,16 m × 3,51 m
Délka s běžícími rotory 12,16 m
Průměr nosného rotoru: 10,2 m
Posádka LZS: 1 nebo 2 piloti, lékař, letecký záchranář s kvalifikací TCM
Speciální vybavení: EMS Equipment, 2x cargo hoko, glass cockpit
Vybavení pro noční létání: souprava NVG OE-ANVIS 4R, NVIS osvětlení a součásti příslušného certifikovaného vrtulníku EC 135 T2+ a dodatečné NVIS vybavení