Pro veřejnost

Po odjezdu sanitky

Odvezla sanitka záchranné služby někoho z vašich blízkých a Vy si nevíte rady, jak máte postupovat teď? Přečtěte si následující řádky. Dozvíte se, co se s vaším blízkým děje po naložení do sanitního vozu, během převozu, i po předání do nemocnice a co můžete udělat vy.

Proč hned neodjeli?

Sanitní vůz záchranné služby je svým vybavením přístroji, pomůckami a léky srovnatelný s jednotkou intenzivní péče lůžkového zařízení. To umožňuje záchranářům zahájit neodkladnou léčbu přímo v terénu. Před odjezdem do nemocnice provádíme základní vyšetření pacienta a stabilizujeme jeho zdravotní stav. Teprve takto zajištěného člověka odvážíme do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení. Tento postup zvyšuje šance pacienta na přežití a zlepšení zdravotního stavu.

Mohu doprovodit pacienta v sanitce do nemocnice?

Ve většině případů to možné není, a to z prostorových, bezpečnostních a hygienických důvodů. V sanitním voze, může být přepravován pouze omezený počet osob, daný množstvím sedadel vybavených bezpečnostními pásy. Během transportu je pacient průběžně monitorován a léčen. Pokud by u něj došlo k náhlému závažnému zhoršení zdravotního stavu, vaše přítomnost ve voze by mohla práci zdravotníků značně zkomplikovat.

Převáží-li však přínos doprovodu pro pacienta nad riziky plynoucími z jeho transportu, lze výjimečně doprovod povolit. To se týká zejména rodičů malých dětí nebo doprovodu hendikepovaných, které vyžadují trvalou přítomnost svého opatrovníka.

Kdy se mohu informovat o aktuálním stavu pacienta?

Předáním do zdravotnického zařízení končí péče zdravotnické záchranné služby o pacienta a začíná odborná nemocniční péče. Nyní, podle závažnosti stavu, čeká nemocného celá řada vyšetření (např. vyšetření specialistou z daného oboru, rentgen, laboratorní rozbory, monitorování srdeční činnosti a další). To vše zabere poměrně dost času. Proto prosím buďte trpěliví a netelefonujte do nemocnice dříve, než uplyne minimálně jedna hodina od odjezdu záchranné služby.

Na jaké telefonní číslo mám volat?

Nevolejte, prosím, na linku 155. Toto číslo je vyhrazeno pouze pro tísňová volání v život ohrožujících případech. Posádka záchranné služby vás před odjezdem informovala, do jaké nemocnice a na které oddělení vašeho blízkého povezou. Informace o zdravotním stavu pacienta vám poskytne jeho ošetřující lékař z příslušného oddělení nemocnice. V následující tabulce najdete seznam telefonních čísel nemocnic v Jihočeském kraji. Spojovatelka vás přepojí na příslušnou příjmovou ambulanci ev. urgentní příjem.

Nemocnice Telefon Web
Jihočeské nemocnice, a.s.   www.jihnem.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s. 387 871 111 www.nemcb.cz
Nemocnice Český Krumlov, a.s. 380 761 111 www.nemckr.cz
Nemocnice Dačice, a.s. 384 358 211 www.nemdac.cz
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 384 376 111 www.hospitaljh.cz
Nemocnice Písek, a.s. 382 772 111 www.nemopisek.cz
Nemocnice Prachatice, a.s. 388 600 111 www.nempt.cz
Nemocnice Strakonice, a.s. 383 314 111 www.nemocnice-st.cz
Nemocnice Tábor, a.s. 381 608 111 www.nemta.cz