Činnost

Pracoviště krizové připravenosti

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jako jedna ze základních složek Integrovaného záchranného systému a nositel přednemocniční neodkladné péče, plní úkoly v rámci přípravy a řešení mimořádných událostí, mimořádných událostí s hromadným postižením osob (hromadných neštěstí) a krizových situací. Za tímto účelem bylo v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zřízeno pracoviště krizové připravenosti.

Činnost tohoto úseku patří v rámci organizační struktury Zdravotnické záchranné služby JčK mezi pracoviště, která jsou přímo řízena ředitelem ZZS JčK, a dále je členěno na Pracoviště krizové připravenosti a Pracoviště psychosociální pomoci.

Mezi hlavní úkoly patří především:

  • zajištění traumatologické a havarijní připravenosti pro řešení mimořádných událostí,
  • zajištění krizové připravenosti pro řešení krizových situací,
  • koordinace a zajištění spolupráce mezi Zdravotnickou záchrannou službou JčK a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení a orgány státní správy a samosprávy v oblasti zajištění bezpečnosti na území Jihočeského kraje,
  • příprava a vedení školení a odborné přípravy příslušníků a členů složek Integrovaného záchranného systému ve společných postupech řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně poskytování první pomoci,
  • plnění úkolů vycházejících z tzv. krizové legislativy v oblasti ochrany kritické infrastruktury,
  • koordinace a řízení činnosti speciálních skupin zřízených při útvaru krizového řízení
    • Pracovní skupina pro řešení následků mimořádných událostí
    • Biohazard Team ZZS JčK