O nás

Projekty z Nadace ČEZ

Nadace ČEZNadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti.

Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života.

Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Více informací na www.nadacecez.cz


PROJEKT „Posílení a modernizace materiálně technického vybavení ZZS Jčk“

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 12 kusů leteckých přileb s komunikačním systémem
 • podvozek nosítek pro inkubátor

Výše nadačního příspěvku činila 1 097 707,16 Kč.

Projekt Posílení a modernizace materiálně technického vybavení ZZS JčK (966,23 kB)


PROJEKT „Posílení a modernizace materiálně technického vybavení ZZS Jčk“

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • Trenažer nácviku speciálních činností LZS
 • 8 kusů leteckých přileb s komunikačním systémem
 • 10 kusů vozidlových radiostanic
 • Zásahové pracovní oděvy LZS

Výše nadačního příspěvku činila 1 367 361,71 Kč.

Projekt Posílení a modernizace materiálně technického vybavení ZZS JčK (478,93 kB)


Projekt „Dekontaminační kontejner“

V rámci projektu byl pořízený dekontaminační kontejner.

Výše nadačního příspěvku činila 171 578 Kč.

Projekt Dekontaminační kontejner (284,75 kB)


Projekt „Vybavení Letecké záchranné služby ZZS JčK“

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • Defibrilátor
 • Set pro UPV
 • Přístroj pro nepřímou srdeční masáž
 • Ultrazvukový přístroj
 • 8 kusů přileb pro noční vidění včetně Bluetooth

Výše nadačního příspěvku činila 2 045 431 Kč.

Projekt Vybavení Letecké záchranné služby ZZS JčK (364,50 kB)


Projekt „Modernizace vybavení ZZS JčK spojovací a navigační technikou“ / 2019

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 14 kusů vozidlového radiového terminálu TPM700
 • 2 kusy ručního radiového terminálu TPH700, včetně jednonásobného stolního nabíječe
 • 8 kusů ručního radiového terminálu TPH700, včetně jednonásobného stolního nabíječe
 • Aktualizace mapových podkladů navigací

Výše nadačního příspěvku činila 1 400 000 Kč.

Projekt Modernizace vybavení ZZS JšK spojovací a navigační technikou (115,96 kB)


Projekt „Modernizace vybavení ZZS JčK spojovací technikou – digitální radiostanice“ / 2020

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 97 kusů digitálních vozidlových radiostanic značky MOTOROLA (typ DM4600 VHF) včetně montáže.

Výše nadačního příspěvku činila 1 400 000 Kč.

Projekt Modernizace vybavení ZZS JčK spojovací technikou – digitální radiostanice (114,20 kB)