Aktuality

Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.

27. 06. 2024

Během celého letního semestru probíhal na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci přednáškový cyklus pro seniory v rámci univerzity třetího věku „Integrovaný záchranný systém. Prevence jako první krok k bezpečnému životu.“ Kurz byl koncipován do 3 oblastí, dle složek IZS. Každá ze tří složek IZS obsáhla 4 přednáškové bloky, které se průběžně střídaly.

Cílem bylo nejen zvýšení povědomí o práci jednotlivých složek IZS ve vztahu k ochraně života, zdraví a majetku, ale také získání zpětné vazby od jednotlivých účastníků pro další práci lektorů v oblasti prevence a snižování bezpečnostních rizik.

Univerzitu třetího věku navštěvovalo celkem 51 účastníků a odezva mezi nimi byla veskrze pozitivní a nadšená. Kvitovali množství nových praktických informací potřebných při zvládnutí případné nouzové situace.

Kurz vyvrcholil závěrečnou ukázkou činnosti jednotlivých složek a ukázkou společného zásahu IZS v areálu Hasičského záchranného sboru ČR v Jindřichově Hradci.

Výuku v oblasti zdravotnictví vedl náš kolega Petr Slabý z Oblastního střediska Jindřichův Hradec.

Účastníci se od něj mj. dozvěděli, jak postupovat v případě potřeby volání na linku 155, první pomoc z pohledu laické veřejnosti, úvod do systému zdravotnictví a v neposlední řadě nemohla chybět kardiopulmonální resuscitace včetně praktických ukázek.

Prevence a informovanost společnosti je totiž jedním z kroků, jak zlepšit povědomí ve společnosti o práci složek IZS. Děkujeme proto Fakultě managementu VŠE za realizaci tohoto přednáškového cyklu a možnosti aktivně na něm participovat.

Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.
Cyklus přednášek IZS v rámci univerzity třetího věku – PREVENCE JAKO PRVNÍ KROK K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU.