Aktuality

Výroční zpráva za rok 2023

13. 05. 2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2023 (17,45 MB)

Úvodní slovo

Otevíráte výroční zprávu, ve které se ohlížíme za činností Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje uplynulého roku.

Relativně stabilní období roku 2023 bylo pro naší organizaci příležitostí k soustředěné práci nad projekty a dlouhodobými plány organizace, které se nám díky podpoře Jihočeského kraje daří realizovat. Investovali jsme do modernizace prostor a sociálního zařízení oblastního střediska v Písku, započali jsme projekt výstavby nové výjezdové základny ve Volarech, finalizujeme projekt výstavby výjezdových základen v Blatné, Suchdole nad Lužnicí a Vyšším Brodě.

Snažíme se držet krok s vývojem moderních technologií a jejích výhod využívat v komunikaci s operačním střediskem nebo navigací posádek v terénu. Současně sledujeme aktuální trendy a vývoj zdravotnické techniky, sanitních vozidel a zdravotnického materiálu tak, aby investice do těchto prostředků přinášela především benefity a komfort pro všechny naše pacienty bez rozdílu věku.

Troufám si tvrdit, že v naší organizaci dlouhodobě klademe důraz na celoživotního vzdělávání pracovníků a věřím, že získané znalosti a dovednosti posilují diagnostickou rozvahu záchranářů a lékařů při poskytování přednemocniční neodkladné péče a směrování pacientů k nejvhodnějšímu poskytovateli, zejména vysoce specializované a centrové zdravotní péče. Jsme součástí systému a díky vynikající spolupráci s Jihočeskými nemocnicemi je pacientům na území Jihočeského kraje poskytována zdravotní péče vysokého standardu.

Život, bohužel, přináší i události, které prověřují „připravenost“ záchranářů. Profesionální zvládnutí mimořádné události představuje pro nás všechny výzvu, na které je třeba systémově dlouhodobě pracovat a věnovat pozornost identifikaci rizik a potencionálních hrozeb.

Ve spolupráci s dalšími složkami IZS, a nejen s nimi, jsme se v loňském roce účastnili a pečlivě vyhodnocovali nácviky situací, které bychom si přáli, aby se nikdy nestaly. Příprava na ně je oblastí, které věnujeme velkou pozornost a snažíme se z dotací na krizovou připravenost vybavit posádky všemi potřebnými a důležitými prostředky ke zvládnutí operace náročné koordinačně, personálně i logisticky.

Za vše, co se nám v loňském roce podařilo, našim zaměstnancům děkuji a považuji si, že vykonávají svoji práci s vysokým nasazením, ve kterém se je snažím společně s ostatními členy vedení organizace podporovat.

Za konstruktivní spolupráci, a nejen finanční podporu, bych rád vyjádřil své díky zřizovateli naší organizace, Jihočeskému kraji, kolegům z ostatních složek Integrovaného záchranného systému a managementu, také zdravotníkům nemocnic na území Jihočeského kraje, kteří jsou s námi v každodenním kontaktu.

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M.
ředitel ZZS Jihočeského kraje

Výroční zpráva za rok 2023