Aktuality

TC AMOK v nemocnici

23. 04. 2023

Útok propuštěného zaměstnance se střelnou zbraní v budově ředitelství Nemocnice České Budějovice. Takový byl námět společného nácviku Nemocnice České Budějovice, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, který se uskutečnil v pátek 14.04.2023. Za ZZS JčK se tohoto nácviku zúčastnily 2 výjezdové skupiny RZP, 1 výjezdová skupina RLP-RV a krizový manažer ZZS JčK, který v průběhu mimořádné události přebral funkci Vedoucího zdravotnické složky. Hlavním cílem cvičení bylo procvičení postupů při mimořádné události typu AMOK-aktivní střelec, které vychází z dokumentace složek IZS pro společný zásah.

Po příjezdu na místo události zaujaly výjezdové skupiny postavení v bezpečné vzdálenosti od místa útoku dle pokynu zasahujících policistů, kde vytvořily stanoviště pro poskytování PNP osob, které byly evakuovány z budovy ředitelství nemocnice. V návaznosti na postup Policie byl na stanovišti PNP ošetřen jeden z pachatelů a jedna zaměstnankyně ředitelství. Dále bylo na stanovišti PNP vyšetřeno 46 osob, které byly evakuovány nebo se jim podařilo z místa útoku uniknout. Po zajištění bezpečnosti a ukončené prohlídce budovy ředitelství, byl umožněn vstup zdravotníků do interiéru. Zde třídící skupina v čele s lékařem vyšetřila a konstatovala smrt u jednoho ze zaměstnanců a druhého pachatele, který držel jednoho vedoucích pracovníků nemocnice jako rukojmí.

Proběhnuvší nácvik, oproti jiným cvičením, byl atypický tím, že nikdo z figurantů – zaměstnanců ředitelství nemocnice a zasahujících osob nebyl seznámen se scénářem cvičení a nikdo dopředu netušil, jaký bude konečný počet osob postižených na zdraví. Toto se odvíjelo od reakcí jednotlivých zaměstnanců, zda se jim podařilo či nepodařilo se před útočníky efektivně ukrýt nebo utéct.

Mgr. Petr Svoboda, DiS. et DiS.
vedoucí oddělení krizového řízení
koordinátor pro IZS

TC AMOK v nemocnici
TC AMOK v nemocnici
TC AMOK v nemocnici
TC AMOK v nemocnici