Aktuality

Dnes je SVĚTOVÝ DEN CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

29. 10. 2022

Světový den cévní mozkové příhody si každoročně připomínáme 29.10., nejen proto, abychom veřejnosti připomněli příznaky a jejich včasné rozpoznání tohoto závažného onemocnění.

Cévní mozková příhoda (dále CMP) může vzniknout na ischemickém nebo hemoragickém podkladě, tedy v mozkové cévě dojde buď k jejímu uzávěru, nebo ke krvácení do mozku.

V celosvětovém měřítku patří CMP k 3. nejčastější příčině úmrtí v dospělé populaci a zároveň k nejčastější příčině invalidity. V České republice ročně toto onemocnění potká 26 000 pacientů, z toho 8-9 000 zemře. Zhruba 2/3 přeživších zůstávají po prodělání CMP soběstačnými, nicméně s následky různé závažnosti.

Průměrný věk pacientů s CMP je 73 let, nutno podotknout, že mozková příhoda se zdaleka nevyhýbá ani mladším ročníkům, doloženy máme i případy dětí sahající až do batolecího věku.

Při cévní mozkové příhodě je na prvním místě včasné rozpoznání příznaků! Jako pomůcka může sloužit FAST (z AJ):

F – FACE (obličej) – pokles ústního koutku nebo očního víčka

A – ARM (paže) – po předpažení neudrží obě paže ve stejné výšce, nebo pocit mravenčení

S – SPEECH (řeč) – nesrozumitelná mluva, nebo odpovědi nedávající smysl

T – TIME (čas) – čas je mozek! – při podezření na CMP volejte ihned linku 155.  

                                                                                                       

Než přijedou záchranáři, nachystejte seznam léků, které pacient toho času užívá, a jeho občanský průkaz. Ze zkušenosti víme, že při náhlé poruše zdraví bývají pacienti a jejich blízcí ve stresu a nemohou si na užívané léky vzpomenout – proto doporučujeme mít seznam léků předem sepsaný a průběžně aktualizovaný.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje od začátku roku doposud ošetřila 1700 pacientů, u nichž vzniklo důvodné podezření na cévní mozkovou příhodu. Takoví pacienti pak bývají směřováni do tzv. centrové péče. V případě jižních Čech je to Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a.s., Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Minulý týden obdržela Zdravotnická záchranná služba JčK v rámci kongresu EUSEM 2022 v Berlíně platinovou desku od iniciativy Angels za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Angels je celosvětová iniciativa sdružující odborníky poskytující péči těmto pacientům za účelem zlepšení jejich šancí na přežití a život bez postižení. Více o ocenění zde.

 

Dnes je SVĚTOVÝ DEN CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
Dnes je SVĚTOVÝ DEN CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
Dnes je SVĚTOVÝ DEN CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY