Aktuality

Zveme vás na světový den záchrany života

03. 10. 2022

Světový den záchrany života si pravidelně připomínáme 16. října za účelem zlepšení znalostí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života.

Prvním krokem je bezodkladné přivolání zdravotnické záchranné služby pomocí tísňové linky 155 a krokem druhým správné zahájení nepřímé srdeční masáže.

Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí. Většina lidí po vzniku srdeční zástavy nepřestane dýchat úplně, ale po dobu několika dalších minut se lapavě nadechuje. Již tento stav vyžaduje okamžité přivolání zdravotnické záchranné služby a neprodlené zahájení resuscitace.

Pro záchranu postiženého je nejdůležitější nepřímá srdeční masáž. Střed hrudníku musí být u dospělého člověka stlačován do hloubky 5 až 6 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu.

Rytmickým stlačováním hrudníku lze rozpohybovat krev transportující kyslík do mozku. Pro přežití dospělých osob se spatřenou srdeční zástavou je i samotná nepřímá srdeční masáž velmi efektivní a lze ji provádět i bez předchozího nácviku.

Přijměte naše pozvání a navštivte nás dne 16. října 2022 od 10:00 do 16:00 hodin u Hypermarketu Globus v Českých Budějovicích, kde Vás seznámíme s činností zdravotnického operačního střediska, naučíme Vás správně provádět nepřímou srdeční masáž a představíme Vám reálné záchranářské vybavení a techniku.

 

Bc. Michal Rozum, DiS.
vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Edukační leták ke Světovému dni záchrany života str.1
Edukační leták ke Světovému dni záchrany života str. 2
Pozvánka na edukační akci v obchodním centru G