Aktuality

Nemocnice České Budějovice a.s. představila výsledky nové metody léčby CMP

08. 06. 2022

Českobudějovická nemocnice včera na tiskové konferenci představila pilotní studii léčby mozkové mrtvice prostřednictvím mikrochirurgického zákroku.

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí systému péče o cévní mozkové příhody je i zdravotnická záchranná služba, účastnil se prezentace i ředitel ZZS JčK, který přítomným objasnil úlohu přednemocniční neodkladné péče a správného směrování pacienta s cévní mozkovou příhodou do specializovaného centra. „Za prvních 5 měsíců tohoto roku realizovala jihočeská zdravotnická záchranná služba výjezdy k 533 pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu, z toho jsme 290 pacientů předali přímo do iktových center v Jihočeském kraji“, uvedl MUDr. Marek Slabý.

Mozková mrtvice je vedoucí příčinou invalidity dospělých a patří mezi 3 nejčastější příčiny úmrtí dospělých lidí. 90 % mrtvic je způsobeno nedostatečným přívodem krve k mozkové tkáni.

V letech 1995 a 2014 prodělala léčba tohoto typu mrtvice revoluční změny. Dnes je standardem rozpuštění sraženiny v mozkové cévě pomocí látky podané do žíly v kombinaci s odstraněním sraženiny v mozkové cévě přístupem přes tříslo.

Česká republika patří mezi země, které na tyto změny zareagovaly nejlépe.

„Přes veškerý pokrok v léčbě cévní mozkové příhody zůstává 5-10 % pacientů, kde standardní léčba nefunguje. Šance těchto pacientů na rekonvalescenci, tedy návrat do běžného života je velmi nízká, zhruba 10 %. Na tyto pacienty jsme se zaměřili v naší bicentrické studii Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče při FN Ostrava a Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče Nemocnice České Budějovice, a.s.“, sdělil MUDr. Jiří Fiedler, zástupce primáře Neurochirurgického oddělení, který na tiskové konferenci prezentoval novou metodu léčby mozkové mrtvice.

Zdroj Nemocnice České Budějovice a.s.

Nemocnice České Budějovice a.s. představila výsledky nové metody léčby CMP
Nemocnice České Budějovice a.s. představila výsledky nové metody léčby CMP
Nemocnice České Budějovice a.s. představila výsledky nové metody léčby CMP
Nemocnice České Budějovice a.s. představila výsledky nové metody léčby CMP