Aktuality

Poděkování

28. 12. 2021

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste členy výjezdových skupin, zdravotnického operačního střediska, pracujete na PZS, výcvikovém středisku, v různých pracovních skupinách, v administrativě, staráte se o vozový park, spojení, úklid či opravy všeho druhu, poděkoval jménem vedení ZZS JčK a zejména jménem svým, za skvělou práci, kterou jste odváděli v dalším, pandemií poznamenaném roce. Děkuji za Vaši odvahu, obětavost a nasazení během celého roku, přes nepředvídatelné, trvalé a únavné riziko nákazy při každém výjezdu.

Doufám, že i přes to, že na většinu z Vás vyjde některá ze svátečních služeb, budete mít možnost si odpočinout a sdílet sváteční chvíle se svými rodinami, přáteli a kamarády.

Těším se na další společnou práci s Vámi i v roce 2022. I když bychom moc chtěli, asi ani tento rok se neobejde bez komplikací, způsobených všudypřítomným virem, ale věřím, že je společně překonáme stejně dobře, jako v létech minulých.

Přeji Vám i Vašim blízkým v nadcházejícím roce zejména pevné zdraví a mnoho nových radostí v osobním a rodinném životě. Přeji Vám i mnoho profesního uspokojení, spokojených pacientů, pozitivních momentů a nových výzev ve Vaší práci.


MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M
ředitel ZZS JčK