Aktuality

Destigmatizace

15. 12. 2021

V úterý 14.12.2021 se naši zaměstnanci zúčastnili programu Destigmatizace, realizovaného iniciativou NA ROVINU. Program Destigmatizace vyvinul Národní ústav duševního zdraví a je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

Seminář obsahoval témata reformy péče o duševní zdraví, lokální síť služeb, projevy duševních onemocnění, přiblížení prožitků člověka s duševním onemocněním, efektivní komunikaci s lidmi s duševním onemocněním, práva lidí s duševním onemocněním v praxi zdravotnické záchranné služby.

Projekt Destigmatizace usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti. Podle dostupných údajů prožije duševní onemocnění v Česku ročně každý pátý člověk. Tito lidé čelí nesnázím nejen zdravotní, ale i sociální povahy. Jedním z nejzávažnějších problémů sociální povahy je právě stigmatizace, která vede k vyloučení a znevýhodnění v mnoha oblastech.

V důsledku stigmatizace dochází u lidí s duševním onemocněním ke zhoršení přístupu k péči o fyzické i duševní zdraví, ke zhoršení ekonomické situace a možností vzdělávání a uplatnění na trhu práce i ke ztížení navazování a udržování sociálních vztahů. Strach ze stigmatizace je také důvodem, proč velká část lidí s duševní problémy nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jí nedostane adekvátní zdravotní péče (což přispívá k tzv. treatment gap). V důsledku toho pak často dochází k prohloubení duševních problémů jedince a následně k větším finančním a společenským nákladům. Specificky sebestigmatizace (tj. internalizace stigmatizujících společenských postojů samotnými lidmi s duševním onemocněním) pak nepříznivě ovlivňuje jejich pocit naděje, sebedůvěru, proces úzdravy, produktivitu a sociální začleňování těchto lidí. 

 

Více info o projektu: https://narovinu.net/

Destigmatizace
Destigmatizace
Destigmatizace
Destigmatizace
Destigmatizace
Destigmatizace
Destigmatizace
Destigmatizace