Aktuality

Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR

15. 10. 2021

V Ostravě 12.10.2021 v rámci odborné konference Dostálovy dny urgentní medicíny proběhlo slavnostní předávání ceny AZZS ČR.

Asociace zdravotnických záchranných služeb uděluje ceny od roku 2014 a mezi oceněnými se každý rok objevují nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři, řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních nebo technických pozic.

„Je mi velkou ctí, že u příležitosti 8. ročníku předávání cen Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky můžeme opět tváří v tvář poděkovat letošním nominantům za jejich profesionální a lidské nasazení. Přesto je letošní ročník poznamenán nelehkou dobou, která ovlivnila životy mnohých z nás a zanechala za sebou nenahraditelné ztráty“, uvedl při zahájení prezident asociace Marek Slabý.

Na základě návrhů jednotlivých krajských zdravotnických záchranných služeb bylo v letošním ročníku uděleno třináct cen AZZS ČR, z toho dvě in memoriam.

Cenu nominovaným předali prezident Asociace Zdravotnických záchranných služeb České republiky MUDr. Marek Slabý a ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje MUDr. Roman Gřegoř.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní Mgr., Bc. Kristýnu Vlkovou, operátorku Zdravotnického operačního střediska ZZS JČK za vysoce profesionální výkon při poskytování telefonicky asistované první pomoci u překotného porodu koncem pánevním. 

Paní Mgr., Bc. Kristýna Vlková pracuje na ZZS JčK jako operátorka na Zdravotnickém operačním středisku od roku 2019. Při práci prokazuje skvělou odbornou úroveň a sympatický lidský přístup k volajícím lidem v tísni.

Nestává se příliš často, že by záchranáři museli v terénu asistovat u porodu koncem pánevním, ještě sporadičtější je, že by takový porod musela vést operátorka po telefonu. Dne 26. června 2021 Kristýna Vlková na pozici calltakera přijala tísňovou výzvu o začínajícím překotném porodu u prvorodičky v 37. týdnu těhotenství. Zpočátku se vše vyvíjelo jako běžný telefonicky asistovaný porod. Záhy se však situace na místě zdramatizovala při zjištění, že jde o porod koncem pánevním.

Velmi profesionálně s empatickým přístupem Kristýna zklidnila emotivní situaci a s přehledem odvedla po telefonu celý porod. Pomohla volajícím překonat všechny dramatické momenty včetně krátké resuscitace dýchání novorozence, to vše ještě před příjezdem záchranářů.


ZZS Pardubického kraje nominovala na letošní cenu AZZS ČR paní Soňu Pávkovou, operátorku ZOS ZZS PAK za dlouhodobou kvalitní a obětavou práci operátorky a školitelky zdravotnického operačního střediska.

ZZS Plzeňského kraje nominovala paní Mgr. Ivanu Krsovou, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PK za činnost ve vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS Plzeňského kraje.

ZZS Královéhradeckého kraje nominovala pana MUDr. Abdulwasyu AlMawiriho, lékaře pozemní i letecké záchranné služby v Královéhradeckém kraji za dlouholetou vynikající práci.

ZZS Jihomoravského kraje nominovala pana MUDr. Petra Hlavinku, vedoucího lékaře územního odboru v Blansku za vysoce profesionální a empatický přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče a za příkladné vedení kolegů ÚO Blansko.

ZZS Karlovarského kraje nominovala MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., MHA, za svou odbornou činnost a reprezentaci ZZS Karlovarského kraje.

ZZS Kraje Vysočina nominovala pana Bc. Martina Václavka, vedoucího dopravy ZZS Kraje Vysočina za dlouholeté zásluhy o kvalitu vozového parku ZZS Kraje Vysočina.

ZZS Ústeckého kraje nominovala pana Petra Třebického, vedoucího autodílny ZZS Ústí nad Labem za dlouholetou vynikající práci a profesionální přístup.

ZZS Moravskolezského kraje nominovala pana Vladimíra Pavelku, řidiče a záchranáře za dlouhodobý přínos a zásluhy o rozvoj ZZS Moravskoslezského kraje.

ZZS Olomouckého kraje nominovala pana MUDr. Aleše Jakeše, lékaře z výjezdové základny Zábřeh, Územní odbor Šumperk za celoživotní přínos zdravotnické záchranné službě.

Prezident AZZS ČR nominoval paní MUDr. et. Bc. Daně Hlaváčkovou za dlouholetou vynikající práci při vytváření systému poskytování zdravotnické záchranné služby v ČR.

ZZS Olomouckého kraje nominovala paní Květuši Odstrčilovou in memoriam, zdravotní sestru z výjezdové základny Zábřeh, Územní odbor Šumperk za celoživotní přínos zdravotnické záchranné službě. Cenu převzal syn paní Odstrčilové.

ZZS hl. m. Prahy nominovala paní Dagmar Vysočanskou in memoriam, odbornou referentku Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP za to, že jako jedna z mála dokázala zachránit záchranáře. Cenu převzal Mgr. David Peřan, vedoucí VVS ZZS hl. města Prahy

 ZZS Libereckého kraje nominovala celý tým pracovníků ZZS LK.

Prezentace nominovaných zde.

Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR
Naše operátorka tísňové linky 155 obdržela cenu Asociace záchranných služeb ČR