Aktuality

Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.

07. 10. 2021

Členové Biohazard týmu ZZS Jihočeského kraje absolvovali odborný vzdělávací kurz pořádaný Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.i.i. Pokračovací odborný výcvik byl zaměřen na problematiku ochrany před účinky zejména biologických agens, se kterými se tým může v rámci svých kompetencí a zařazení v praxi setkat.

Odborníci z řad zaměstnanců výše uvedeného ústavu předali členům týmu nejnovější poznatky a postřehy v oblasti možností a způsobů dekontaminace osob, přístrojového vybavení, technických prostředků a vozidel v rámci zásahu u mimořádné události s přítomnostní biologických a chemických agens. Posluchači kurzu byli seznámeni s nejnovějšími poznatky týkajících se onemocnění COVID-19 a patogenů zařazených mezi vysoce nebezpečné biologické činitele schopné vyvolat onemocnění charakterizované jako tzv. vysoce nakažlivé nemoci (VNN), a zásadami risk-managementu, který přímo souvisí s organizací zásahu týmu u událostí s možným výskytem CBRN agens.

Protože součástí odbornosti členů Biohazard týmu ZZS Jihočeského kraje je i příprava na možný zásah v rámci havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín, bylo dalším bodem programu kurzu také shrnutí poznatků z oblasti radiační ochrany, zahrnující charakteristiku ionizujícího záření, jeho možné dopady na živý organismus, možnosti detekce a ochrany proti účinkům ionizujícího záření.

Na teoretický blok navázal praktický výcvik, v jehož rámci si členové týmu procvičili správný postup oblékání a svlékání osobních ochranných pracovních pomůcek pod dohledem odborníků na biologickou a chemickou ochranu, seznámili se s novými druhy osobních ochranných pracovních pomůcek nebo postup dekontaminace. Součástí nácviku bylo i otestování používaných osobních ochranných pracovních pomůcek za využití testovacích médií.

Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.
Biohazard tým ZZS JčK se školil v SÚJCHBO, v.v.i.