Aktuality

Tým interventů ZZS JčK pomáhal na Moravě

18. 07. 2021

Psycholog a dva interventi z týmu Intervenční služby ZZS JčK se na začátku července zapojili do poskytování psychosociální péče obyvatelům obcí jižní Moravy zasažených ničivým tornádem. Interventi s psychologem ZZS JčK byli pod záštitou SPIS (Systém Psychosociální Intervenční Služby) vysláni do zasažených oblastí na žádost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v souvislosti s plánovanými demolicemi zničených domů a očekávanou vlnou akutních stresových reakcí a dalších zdravotních obtíží. Během několika dnů intenzivní práce poskytovali krizovou intervenci a konzultace zasaženým obyvatelům v Lužici, Hruškách a Pánově. Vyslaní zdravotničtí interventi, kteří jsou součástí již etablované Intervenční služby, kterou ZZS JčK od roku 2016 poskytuje, jsou i na tyto mimořádné události vycvičeni a připraveni. Běžně ale vyjíždějí do terénu za tzv. sekundárně zasaženými, v podmínkách ZZS jde zpravidla o pozůstalé po úmrtí jejich blízkého. Nejčastější indikací k aktivaci interventa je dokonaná sebevražda blízkého, náhlé úmrtí a smrt dítěte.

Tým interventů ZZS JčK pomáhal na Moravě
Tým interventů ZZS JčK pomáhal na Moravě
Tým interventů ZZS JčK pomáhal na Moravě
Tým interventů ZZS JčK pomáhal na Moravě
Tým interventů ZZS JčK pomáhal na Moravě