Aktuality

Taktické cvičení složek IZS v Táboře

21. 05. 2021

Pozitivní vývoj epidemiologické situace umožnil táborským záchranářům a hasičům zorganizovat 18.5.2021 společné cvičení. Tématem taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému byla dopravní nehoda osobního vozidla a cisterny přepravující 30% kyseliny chlorovodíkové (HCl) s následným únikem nebezpečné látky v prostoru dálničního tělesa.

Za Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje (ZZS JčK) se cvičení zúčastnila jedna výjezdová skupina RZP a vrchní NLZP Oblastního střediska Tábor, který se v průběhu cvičení zapojil jako člen zřízeného štábu velitele zásahu. V pozici pozorovatelů a rozhodčích vedoucí působili lékařka Oblastního střediska Tábor a vedoucí oddělení krizového řízení ZZS JčK.

Pro potřeby cvičení byla využita letištní plocha Tábor – Všechov, představující 74. km dálnice D3. Zde byla simulována dopravní nehoda v jejíž důsledku došlo ke zranění celkem 3 osob, z nichž 2 osoby zůstaly zaklíněné v osobním vozidle. Jejich vyproštění bylo nutné provést v režii jednotek požární ochrany za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení. Vzhledem k přítomnosti nebezpečné látky byla velitelem zásahu stanovena tzv. nebezpečná zóna a vnější zóna. Činnost ZZS JčK probíhala ve vnější zóně, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví zasahujících členů výjezdové skupiny. Po vyproštění a provedené dekontaminaci osob postižených na zdraví převzali členové výjezdové skupiny ZZS JčK k ošetření nejprve řidiče cisternového vozidla a následně také oba pasažéry osobního vozidla. Všem byla poskytnuta nezbytná přednemocniční neodkladná péče a simulován transport do zdravotnického zařízení.

Po záchraně osob zastavily jednotky požární ochrany únik nebezpečné látky a ve spolupráci se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a orgánu pro ochranu životního prostředí jímání uniklé nebezpečné látky.

Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře
Taktické cvičení složek IZS v Táboře