Aktuality

5 LET INTERVENČNÍ SLUŽBY ZZS JčK

15. 05. 2021

„JEZDÍME TAM, ODKUD OSTATNÍ UTÍKAJÍ“

Před pěti lety, 4. května 2016, spustila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Intervenční službu, tehdy jako jedna ze sedmi zdravotnických záchranných služeb v ČR. Tato služba zahrnuje poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým v návaznosti na výjezd a aktivaci posádek ZZS JčK. V našich podmínkách jde nejčastěji o blízké pozůstalé. První psychická pomoc je našimi interventy poskytována v prvních hodinách od události, zpravidla se daří za zasaženými dorazit na místo do hodiny, maximálně do dvou.

Pro poskytování Psychosociální podpory vydalo v roce 2019 Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodické doporučení za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno. Účelem Metodického doporučení bylo definovat, vymezit a implementovat zásady poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým.

V současné době tvoří jihočeský tým 9 vyškolených interventů z řad záchranářů a jeden psycholog. Další 3 posily týmu procházejí tento rok intenzívním certifikovaným výcvikem pod gescí Národního centra ošetřovatelství v Brně.

Za dobu existence služby byli interventi aktivováni bezmála 200krát, první psychickou pomoc poskytli více než 600 pozůstalým, se kterými strávili dohromady přes 1000 hodin intenzivní krizové práce. Mezi nejčastější indikace k výjezdu interventa patří náhlé úmrtí, sebevražda blízkého a smrt dítěte.

5 LET INTERVENČNÍ SLUŽBY ZZS JčK
5 LET INTERVENČNÍ SLUŽBY ZZS JčK
5 LET INTERVENČNÍ SLUŽBY ZZS JčK