Aktuality

Výroční zpráva za rok 2020

19. 05. 2021

Výroční zpráva za rok 2020 (6,81 MB)

Rok 2020, rok coronaviru

Rok 2020 nelze nazvat jinak než rokem coronaviru. Tento rok byl extrémním nejen pro zdravotníky v nemocnicích, ale i pro záchranáře, řidiče a lékaře zdravotnických záchranných služeb. Byl nepochybně rokem zvláštním, neobvyklým, pracovně i lidsky velice náročným, nicméně plným nových výzev pracovních i osobních.

Pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje se museli vypořádat nejen se standardní výjezdovou činností k širokému spektru pacientů, ale i s extrémními výkyvy v počtu hovorů na tísňové linky, výjezdy k infekčním pacientům v ochranných pomůckách, dezinfekcí sanitních vozidel i zdravotnické techniky, s činnostmi přinášejícími velký psychický, fyzický a časový stres.

Z počátku roku jsme sledovali rozvíjející se epidemii se znepokojením a s očekáváním, jak velký problém nás čeká. Do doby propuknutí pandemie se všeobecně předpokládala ohnisková ložiska nebo místně či časově ohraničené epidemie, nikoli však nákaza prostupující celou populací trvající řadu měsíců nebo let, navíc po celém světě. Asi nikdo, mimo epidemiology neočekával, že se z epidemie stane pandemie takového rozsahu.

Propuknutí pandemie na počátku roku znamenalo naprosto novou situaci, která si vyžádala komplexní řešení, nastolení zvláštního hygienického režimu a nových řídících procesů. Prioritou bylo zajistit ochranné pomůcky a prostředky pro členy výjezdových posádek, dezinfekci vozidel a přístrojů. Bylo nutné informovat zaměstnance, vytvořit metodické pokyny a příkazy, sestavit škálu naléhavosti COVID pozitivních pacientů, přijmout organizační opatření a vybudovat nové komunikační kanály nejen ve firmě, ale také směrem ke kraji, krajským nemocnicím, Ministerstvu zdravotnictví ČR a zdravotním pojišťovnám.

Bylo nutno modifikovat standardní postupy operačního řízení, směřování a umisťování pacientů do zdravotnických zařízení a jejich předávání. Doporučené postupy pro tyto situace se vytvářely doslova na koleni a byly formovány zkušenostmi z terénu. Všechny postupy musely reflektovat nejen snahy o co nejlepší péči o pacienta, ale také neustále se měnící doporučení ze strany centrálních orgánů.

Působnost záchranné služby se s příchodem koronaviru začala rozšiřovat. Kromě běžné výjezdové činnosti, zahrnující řešení všech akutních zdravotních obtíží, vytvářela zdravotnická záchranná služba mobilní odběrové týmy, zajišťovala transporty nestabilních COVID pozitivních pacientů mezi nemocnicemi a podílela se na dalších činnostech podle požadavků krizového štábu kraje. Na konci roku 2020 byly zahájeny přípravy na asistence při očkovacích centrech. Velké změny se dotkly samozřejmě také operačního střediska. Operátoři byli především na začátku epidemie enormně vytížení, protože krom běžných výzev informovali volající o tom, co je COVID-19, jak se chránit před nákazou, jaká platí vládní nařízení apod. Operační středisko se tak stalo i bezplatnou informační linkou, linkou psychosociální podpory volajícím a koordinačním centrem pro všechny činnosti, na kterých se krom výjezdové činnosti záchranná služba podílela.

Nemalým problémem se stalo i finanční zajištění nestandardního provozu. Bylo nutno řešit celou řadu problémů se zdravotními pojišťovnami, zřizovatelem i ministerstvem zdravotnictví. Větší rozsah činností, velké množství přesčasů, odměny za mimořádné úkoly pro zaměstnance a nákupy ochranných pomůcek, přinesly obrovský objem finančních nákladů. Státní rozpočet, kompenzační vyhláška a úpravy plateb od zdravotních pojišťoven nebyly zdaleka schopny tyto mimořádné a neplánované náklady kompenzovat a tuto zátěž musel nést Jihočeský kraj, který je zřizovatelem ZZS JčK.

Díky tomu, že Jihočeský kraj má velmi dobře organizovaný a robustní systém zdravotní péče a Jihočeské nemocnice poskytují zdravotní péči na vysoké úrovni, navzájem úzce kooperují svoji činnost a jsou schopny reagovat i na vysokou zátěž, posádky zdravotnické záchranné služby se nedostaly ani v nejobtížnějších fázích řešení pandemie do situace, kdy by musely hledat cílové zařízení nebo měly problém umístit do nemocnice pacienta v kritickém stavu jakékoli etiologie.

Uplynulý rok nepřinesl snad jen strasti a starosti pro zdravotníky, záchranáře, jejich pacienty, kolegy a rodiny a vlastně celou populaci. Jsem přesvědčen, že v této době, která mnohdy připomínala titul knihy E.L. Doctorowa „Vítejte do Zlých časů“, měli všichni zdravotníci, tedy i záchranáři možnost, setkat se s mnoha projevy podpory, ochoty, solidarity a ocenění jejich práce. Zdravotníci odvedli spoustu výborné práce a lidé si snad konečně začali uvědomovat, jak potřebný a důležitý je kvalitní zdravotnický systém pro celou společnost.

V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2021

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M
ředitel ZZS JčK

Výroční zpráva za rok 2020