Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Tísňová linka 155

Kdy a jak volat na tísňovou linku 155?

Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, těžkého úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek závažné poškození zdraví. Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažností stavu pacienta nejste zcela jisti. Operátoři této linky jsou kvalifikovaní pracovníci se zdravotnickým vzděláním a pomohou vám situaci vyřešit.

Záchranná služba má v celé ČR jednotné číslo 155, které se vytáčí z jakéhokoliv telefonu veřejné telefonní sítě (včetně mobilních sítí) bez předvolby a volání je bezplatné.

Kam se dovoláte?

V jihočeském kraji se při telefonování na číslo 155 z pevné linky i mobilního telefonu dovoláte na Krajské zdravotnické operační středisko v Českých Budějovicích.  Hovořit s vámi budou operátoři se zdravotnickým vzděláním. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou veškeré hovory nahrávány.

Pokud vytočíte tísňovou linku 112, budete spojeni na tzv. "telefonické centrum tísňového volání" spravované Hasičským záchranným sborem ČR. Zde vás dispečer, po zjištění základních informací, přepojí na operační středisko záchranné služby. Toto způsobí určitou časovou prodlevu ve vyslání zdravotnické pomoci. Proto, pokud můžete, VOLEJTE PŘÍMO LINKU 155.
Výhody linky 112 - dovoláte se i bez SIM karty, operátoři ovládají několik světových jazyků.

Co je potřeba sdělit?

Operátor tísňové linky Vám bude klást otázky potřebné ke správnému vyhodnocení tísňové výzvy a k určení naléhavosti stavu, na němž závisí vyslání odpovídající posádky záchranné služby. Snažte se proto zachovat klid a věcně zodpovědět jeho dotazy. Bude se Vás ptát zejména na:

  • Přesné místo události: na jaké adrese se nachází postižený? Mějte na paměti, že KZOS přijímá tísňové hovory z celé oblasti Jižních Čech, je tedy bezpodmínečně nutné uvést město, ulici a číslo popisné. U událostí, které jsou venku nebo v terénu, uveďte také nejbližší orientační bod (rybník, kostel, restaurace, kemp, atp.). V městské zástavbě nezapomeňte uvést patro, číslo bytu. Pro speciální identifikaci místa události na železnici, silnici či vodním toku lze též uvést kilometr dopravní cesty a u železničních přejezdů též jejich číselné označení. Je možné uvést i přímo GPS souřadnice (viz. 112.pdf). Sdělte také místo, kde budete čekat na příjezd posádky záchranné služby.
  • Co přesně se stalo: rozsah postižení nebo úrazu, počet účastníků dopravní nehody.
  • Stav postiženého: je při vědomí, dýchá, krvácí, jaké jsou příznaky jeho obtíží?
  • Identitu postiženého: jak se jmenuje, přibližný věk, znáte ho - užívá nějaké léky, léčí se s něčím?

Jak probíhá vyslání posádky záchranné služby?

Operátor tísňové linky, který hovor přijímá, v průběhu komunikace s Vámi zapisuje všechny potřebné údaje do počítačového programu. Takto zpracovanou výzvu přebírá řídící operátor. Ten následně vybere nejbližší vhodnou výjezdovou skupinu a dá jí signál k výjezdu. Znamená to tedy, že již během Vašeho telefonního hovoru vyjíždí na místo události posádka záchranné služby a nehrozí tedy žádné nebezpečí z prodlení.

Co dělat do příjezdu záchranné služby?

U bezprostředně život ohrožujících stavů s Vámi zůstává operátor na lince až do příjezdu posádky záchranné služby, bude Vám radit jak správně provádět život zachraňující výkony na místě události. V takové situaci jste jeho „prodloužená ruka“. Dbejte jeho pokynů, můžete tím zachránit lidský život!
Sledujte pečlivě stav postiženého až do příjezdu zdravotníků. Pokud se horší kvalita vědomí nebo dýchání, nebo si jakkoliv nejste jisti vývojem situace, neváhejte znovu kontaktovat tísňovou linku 155. Operátor Vás navede k provedení první pomoci u postiženého.

Jaká posádka k Vám přijede?

Na místo události dorazila výjezdová skupina záchranné služby – jsou to vždy kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, vyškolení v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Může se jednat o výjezdovou skupinu typu:

  • RLP – rychlá lékařská pomoc: tříčlenná posádka velkého sanitního vozidla, jejímiž členy jsou lékař, zdravotnický záchranář nebo zdravotní sestra se specializací (tzv. nelékařský zdravotnický pracovník - NLZP) a řidič záchranář.
  • RZP – rychlá zdravotnická pomoc: dvoučlenná posádka velkého sanitního vozidla složená z NLZP - zdravotnického záchranáře nebo zdravotní sestry se specializací a řidiče záchranáře.
  • RV – skupina Rendez-vous: dvoučlenná posádka malého zásahového vozidla složená z lékaře a NLZP - zdravotnického záchranáře či zdravotní sestry se specializací.
  • LZS – letecká záchranná služba: zdravotnická část posádky vrtulníku je tvořena lékařem - členem posádky HEMS a zdravotnickým záchranářem - členem posádky HEMS se zaměřením na slaňování a lanové podvěsy.

V  jakých případech je vhodnější kontaktovat obvodního lékaře, případně LSPP?

Při dlouhodobě trvajících obtížích, bez neobvyklého náhlého zhoršení. Při běžných virových či bakteriálních onemocněních (např. virosa, nachlazení, angina, apod.), pokud je potřeba předepsat nějaké léky. Záchranná služba tyto léky nevozí a ani Vám je nemůže předepsat!

Seznam Lékařských služeb první pomoci v Jihočeském kraji

Seznam Zubních pohotovostí v Jihočeském kraji