Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2019

(datum: 10. 04. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Úvodní slovo

Rok 2018 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje dalším rokem, ve kterém jsme měli možnost se vyrovnat zejména personálně, ale i technicky s předchozími roky, kdy jsme zvyšovali každoročně počet posádek i výjezdových základen na území kraje. Podařilo se doplnit a obměnit vozový park, zkonsolidovat a dobudovat nově zaváděné technologie s provázaností na ostatní složky IZS, dokončit plnohodnotné a funkční spojení s dolnorakouskými kolegy. V rámci plánu plošného pokrytí území Jihočeského kraje vznikl společný projekt se statutárním městem České Budějovice na vybudování výjezdové základny na sídlišti Vltava, který bude dokončen na jaře 2019, stejně jako úpravy objektu HZS v Táboře, spolufinancované Jihočeským krajem, které umožní významné rozšíření prostor pro oblastní středisko ZZS JčK v Táboře. Do fáze projektové dokumentace a finančního zajištění ze strany Jihočeského kraje se podařilo posunout i přestavbu budovy oblastního střediska ZZS JčK v Českém Krumlově. Od konce roku 2018 probíhá také příprava na vybudování výjezdové základny ve Veselí nad Lužnicí, která by měla být uvedena do provozu na počátku roku 2020. Velikou pozornost jsme stejně jako v předchozím roce, věnovali rozvoji vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK, které umožňuje nejen výcvik a pravidelné vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK, ale slouží i ke vzdělávání a výcviku v poskytování první pomoci pro ostatní složky integrovaného záchranného systému, studenty Jihočeské univerzity a další cílové skupiny. ZZS JčK ve spolupráci s Jihočeským krajem dále rozšířila síť tzv. First responderů, vybavených automatickým externím defibrilátorem (AED), nejen o příslušníky HZS, PČR a SDH, ale podařilo se umístit AED např. na vrcholu Kleti a předpokládáme, že se nám podaří tuto síť proškolených dobrovolníků postupně rozšiřovat i v dalších letech. Zaměstnanci ZZS JčK se zúčastnili během roku řady zásahů, ale i nácviků společně s ostatními složkami IZS, asistovali při společenských a sportovních akcích na celém území Jihočeského kraje a provedli řadu školení v první pomoci nejen pro kolegy z IZS, ale také městskou policii, dobrovolné hasiče, školy, úřady i různá zájmová sdružení. Samozřejmostí bylo i v tomto roce, že se lékaři a záchranáři podíleli na výuce studentů bakalářského programu Jihočeské univerzity a na výuce diplomovaných záchranářů na vyšší odborné škole zdravotní. V roce 2018 došlo k dalšímu prohloubení spolupráce s Jihočeskými nemocnicemi, zejména s nemocnicí České Budějovice a.s., jednak z titulu dalšího zlepšení systému indikace pacientů pro centrovou péči (cévní mozkové příhody, akutní koronární syndrom…), ale i v důsledku vzniku oddělení Urgentního příjmu, které je místem prolínání přednemocniční a nemocniční péče a vzájemná spolupráce na tomto poli dále zvyšuje kvalitu péče o pacienty.


(datum: 07. 04. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dne 5. 4. 2019 převzala nové zázemí pro výjezdovou základnu ve Vodňanech. Rekonstrukci nových prostor v budově polikliniky pro potřeby záchranné služby realizovalo a financovalo město Vodňany.

Slavnostního předání proběhlo v pátek dopoledne v budově polikliniky za přítomnosti starosty města Vodňany Milana Němečka, ředitele ZZS JčK MUDr. Marka Slabého, zástupců města Vodňany Václava Heřmana a Ing. Šárky Růžičkové, vedoucí lékařky MUDr. Zuzany Hornychové a dalších vážených hostů.


(datum: 05. 04. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
PERSONALISTA ZZS JčK
Bližší informace v příloze.


(datum: 04. 04. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba se Všem omlouvá za případné potíže s emailovou poštou ZZS JčK.Vzhledem k aktuálním problémům s Mailovým servrem ZZS JčK doporučujeme zvolit jiný komunikační kanál.

Na opravě intenzvně pracujeme. Děkujeme za pochopení.


(datum: 01. 04. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
MZDOVÁ/Ý  ÚČETNÍ
Bližší informace v příloze.


(datum: 19. 03. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Preventivní projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ představil veřejnosti na tiskové konferenci své velmi dynamické pokračování. V třetím roce realizace projektu tým vytvořil nový materiál k tomuto závažnému tématu, a to formou série instruktážních filmů. Filmy jsou určeny pracovníkům základních a středních škol v rámci Jihočeského kraje. Pracovat s tímto interaktivním materiálem začnou od letošního roku v Jihočeském kraji policejní preventisté a instruktoři. Jako příklad dobré praxe bude tato nová metodika se základním zaškolením v druhé polovině letošního roku nabídnuta všem policejním ředitelstvím v České republice. Filmy učí pracovníky škol základní postupy, jak se zachovat při útoku ozbrojené či agresivní osoby. Celosvětová strategie: Uteč - Skryj se -  Bojuj je ve filmech metodicky přizpůsobená českému školnímu prostředí. Filmy jsou natočeny s žáky základní a studenty střední školy a záměrně jsou tematicky koncipovány do pěti samostatných dílů.


(datum: 07. 03. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje nabízí k odprodeji sanitní vozidla:

VW Transporter 7JO - 5C4 28 05
Bližší informace v příloze. Foto dokumentace zde.

VW Transporter 7JO - 5C3 0894
Bližší informace v příloze. Foto dokumentace zde.


(datum: 04. 01. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje ve spolupráci s obcí Holubov umístila nový automatický externí defibrilátor (AED) na Kleť, nejvyšší horu Blanského lesa. Box s AED je připevněn na zeď vně budovy horní stanice lanové dráhy Krásetín – Kleť a je přístupný všem návštěvníků Kletě. Díky tomu budou mít turisté stižení náhlou zástavou srdce v této lokalitě větší šanci na přežití.

Použití AED není složité. Po zavolání na linku 155 bude volající informován o přítomnosti AED a dispečer mu sdělí číselný kód k otevření boxu s přístrojem. Poté už volající postupuje podle instrukcí AED a dispečer s ním zůstává na telefonu a poskytuje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR) s použitím AED. Obsluhu tak zvládne i laická veřejnost a není se tedy čeho obávat. Přístroj AED celou dobu zachránce navádí slovními pokyny a na telefonu je k dispozici dispečer ZZS.


(datum: 02. 01. 2019 | autor: Bc. Petra Kafková)

Projekt Zdravotnické záchranné služby JčK „Časná kardiopulmonální resuscitace a časná defibrilace v Jihočeském kraji“ je úspěšný.

Zdravotnická záchranná služba JčK využívá při záchraně osob s náhlou zástavou oběhu systémový prvek tzv. first responderů již několik let. Jde příslušníky složek IZS, tedy Horské služby Šumava, profesionálních i dobrovolných hasičů, policie ČR, Vodní záchrannou služby, kteří byli proškoleni profesionály Zdravotnické záchranné služby JčK v poskytování kardiopulmonální resuscitace s využitím automatického externího defibrilátoru (AED). V roce 2018 proškolili lektoři ZZS JčK pro systém FR 370 nových členů z řad HZS, PČR a Vodní záchranné služby. Hlídky first responderů zasahují vždy na základě žádosti ze strany Zdravotnického operačního střediska (ZOS) ZZS JčK.