Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2018

(datum: 16. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

V úterý se symbolickým datem 15.5., proběhla na pěti výjezdových základnách Zdravotnické záchranné služby JčK edukační akce pro veřejnost.  Právě 15. květen je dnem, kdy záchranáři z celé České republiky připomínají lidem Den linky 155. Návštěvníkům se záchranáři věnovali na výjezdových základnách v Českých Budějovicích, Strakonicích, Písku, Táboře a Prachaticích.

Na všech zpřístupněných základnách si mohli návštěvníci prohlédnout záchranářská vozidla i jejich vybavení, vyzkoušet si pod vedením záchranářů základní resuscitaci. Zdravotníci lidem připomněli i zásady efektivního volání na tísňovou linku, seznamovali je s výhodami využití národní tísňové linky 155 a mobilní aplikace Záchranka. V dopolední hodinách přicházely především dětské kolektivy z mateřských a základních škol. Odpoledne se pak přišli podívat i jednotlivci a rodiny s dětmi.


(datum: 11. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Naši zdravotničtí záchranáři z Oblastního střediska Strakonice se zúčastnili tradiční soutěže Rozkoš RESCUE 2018. Letošní ročník, se konal ve dnech 3.-6. května2018 v okolí vodní nádrže Rozkoš u města Česká Skalice a byl již 15. v pořadí. Soutěž organizuje Vodní záchranná služba ČČK Náchod a odborným garantem je ZZS KHK. Náš tým pod vedením kapitána Jiřího Zemana ve složení Radek Klečka, Marek Kuchařík a Tomáš Volek získal krásné 2.místo. Kluci soutěžili v kategorii Profi, ve které startovalo 37 profesionálních čtyřčlenných posádek z Čech i Slovenska, složených ze záchranářů ZZS, AČR, studentů lékařských fakult a studentů oboru zdravotnický záchranář. BLAHOPŘEJEME!


(datum: 08. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

15. květen bude letos už podruhé v celé České republice dnem národní tísňové linky 155 zdravotnické záchranné služby.

365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně tu pro vás funguje zdravotnická záchranná služba. Není to samozřejmost, na naší planetě patříme k těm šťastnějším, kteří se na odbornou a rychlou pomoc lékařů a záchranářů mohou spolehnout.

Číslo 1 094 808 odpovídá počtu všech našich loňských výjezdů. Pokud bychom si dali tu práci a začali počítat, zjistíme, že v průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém z našich operačních středisek telefon, operátorka pak přibližně každých 30 sekund vyšle ze základny vozidlo záchranné služby. A aby byl výčet čísel úplný, dodejme, že výjezdových základen je v současnosti v České republice 307.

Operátoři na středisku i záchranáři v terénu pracují pod neustálým stresem, v krátkém čase musí dělat závažná rozhodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu. Ze všech těchto důvodů si jistě zaslouží, abychom si jejich každodenní nasazení připomněli celostátní společnou akcí:  Dnem linky 155.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi záchranáři a těmi, kdo potřebují pomoc. Operátoři, kteří obsluhují tísňovou linku, jsou vyškolení zdravotničtí záchranáři, nebo zdravotní sestry se specializací. Připomeňme si, že v celé řadě jiných vyspělých zemí to není pravidlem. A právě proto jsou výsledky našich záchranných služeb jedny z nejlepších na světě, jsme na to právem hrdí. Díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace lidem postiženým náhlou zástavou oběhu. Tato skutečnost zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení pacienta.

Záchranné služby v České republice jsou zřizované v rámci jednotlivých krajů, aby jejich organizace mohla co nejlépe reagovat na regionální specifika. Po funkční stránce však v rámci IZS tvoří záchranné služby celek, který nerozlišuje hranice krajů. Hmatatelným důkazem je nejen každodenní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i shodná podpora používání aplikace Záchranka. Česká republika je tak jedním z mála států na světě, který tento jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.

Den linky 155 je poděkováním všem záchranářům, zúčastněte se ho i Vy. V úterý 15.května na výjezdových základnách v Českých Budějovicích (8:30 -15:30), Písku (10:00 - 17:00), Prachaticích (8:00 - 15:00), Strakonicích (8:00- 17:00) a v Táboře (9:00 - 13:00) pro Vás záchranáři připravili ukázky své práce, vybavení a výjezdové techniky. Sami se budete moct naučit poskytnout první pomoc. Nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat…


(datum: 26. 04. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

 

Hasiči, policisté, zdravotníci, vojáci… všichni se dennodenně potkávají při řešení závažných událostí. Ve středu 25. dubna 2018 však odložili zásahové oblečení a změřili síly v ledové aréně.

Na lední ploše českobudějovické Budvar Arény se, v rámci 8. ročníku Hokejového turnaje složek IZS, proti sobě postavilo 8. týmů: Armáda ČR, Krajské ředitelství policie Jčk, Hasičský záchranný sbor JčK, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor SŽDC, Univerzitní tým VŠTE, smíšený tým Zdravotnické záchranné služby JčK + trenéři HC Motor a smíšený tým Nemocnice ČB a.s. + Sanatorium ART.

Turnaj byl zahájen v 7:30 a hrálo se až do odpoledních hodin. Všechny týmy předvedly skvělé výkony a díky výborné atmosféře tak pomohly naplnit hlavní myšlenku turnaje – vzájemně provázat složky IZS nejen u společných zásahů, ale i mimopracovně a tak vytvořit přátelské prostředí pro další vzájemnou spolupráci. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v 17:00 za přítomnosti představitelů jednotlivých složek a primátora města České Budějovice.

Vítězem letošního ročníku se stal smíšený tým Zdravotnické záchranné služby JčK a trenérů HC Motor. GRATULUJEME!!!


(datum: 23. 04. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Rok 2017 byl v České republice rokem volebním, plným politických změn, veletočů, názorových střetů a celospolečenského pnutí. Dovolím si tvrdit, že pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje byl naopak rokem vyrovnaným, stabilizujícím a v mnoha směrech inspirujícím pro další vývoj organizace. Předchozí roky byly ve znamení zvyšování počtu výjezdových základen a posádek, doplňování materiálně-technické vybavenosti posádek pro běžnou výjezdovou činnost i řešení mimořádných událostí. Současně došlo k významným změnám v technickém vybavení zdravotnického operačního střediska v návaznosti na jednotné operační řízení všech složek IZS. V letech 2016 - 2017 byla všechna vozidla ZZS JčK vybavena tablety, které propojují operační řízení, mapové podklady, GPS navigace a posádky. Současně generují elektronickou i listinnou podobu zdravotnické dokumentace. Implementace zmíněných technologií samozřejmě nebyla jednoduchá a doplňování nových funkcionalit, včetně propojení s nemocnicí České Budějovice a.s. a např. i kolegy z Dolního Rakouska, prověřilo nejen oddělení informačních technologií, ale i trpělivost všech posádek ZZS.

V průběhu roku 2017 bylo operační řízení doplněno i o aplikaci Záchranka umožňující podstatně lépe identifikovat pozici volajícího zejména v neobydlených oblastech a byl zásadně reorganizován systém aktivace tzv. first responderů. Technologicky se ZZS JčK nyní může bez ostychu srovnávat s ostatními složkami IZS i ostatními ZZS v ČR. V roce 2018 je plánováno datové propojení s dalšími nemocnicemi Jihočeského kraje a standardní propojení přes webové rozhraní s rakouskými kolegy, což by v blízké budoucnosti mohlo umožnit přechod na plně elektronickou formu zdravotnické dokumentace, což je žádoucí nejen z pohledu bezproblémového předávání dokumentace do jednotlivých nemocnic, ale i v návaznosti na novou celoevropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů.


(datum: 02. 04. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Českobudějovičtí záchranáři se zúčastnili Velikonoční akce pro děti v ZOO Ohrada.

V sobotu 31.3.2018 v odpoledních hodinách se ZOO Ohrada i přes nepřízeň počasí doslova zaplnila dětmi a jejich rodiči. ZOO Hluboká nad Vltavou s partnery připravila pro děti zábavně-vzdělávací odpoledne. Na malé návštěvníky zde čekala řada soutěžních stanovišť, úkolů a také odměn.

Zdravotnická záchranná služba JčK umožnila návštěvníkům prohlídku plně vybaveného záchranářského vozidla. Děti měly možnost se seznámit s přístroji a vybavením sanitního vozidla, které záchranáři potřebují pro svojí práci. Také si zde mohly ověřit své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci.

Děkujeme kolegům za vzornou prezentaci ZZS JčK.

Foto Michal R.


(datum: 03. 03. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

VZHLEDM K ROSTOUCÍM TEPLOTÁM VZDUCHU DŮRAZNĚ VARUJEME PŘED VSTUPEM NA LED NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH!

Složky Integrovaného záchranného systému v Jihočeském kraji dnes opět zachraňovaly propadlé bruslaře. V odpoledních hodinách na Orlické přehradě před Žďákovským mostem se pod  jedním bruslařem prolomil led. Než se k tonoucímu muži dostali záchranáři zmizel pod ledem. Tělo doposud nebylo nalezeno. Jen o několik minut později se u Orlického zámku prolomil led hned pod dvěma bruslaři. Oba měli štěstí, podařilo se jim udržet okraje ledu. Hasiči muže i ženu středního věku vytáhli na břeh. Zde si je převzaly do péče posádky Zdravotnické záchranné služby JčK. Oba pacienti byli silně podchlazeni. Zdravotníci jim poskytli nezbytnou neodkladnou péči a transportovali je na jednotku intenzivní péče do písecké nemocnice.

LED NENÍ JIŽ DOSTATEČNĚ PEVNÝ. ZVAŽTE NA ZÁKLADĚ DNEŠNÍ TRAGÉDIE, ZDA NA NEBEZPEČNÝ LED VSTOUPÍTE VY NEBO VAŠE DĚTI.

Již ve čtvrtek zachraňovaly složky IZS na Otavě u Písku dva bruslaře propadlé pod led (viz níže).


(datum: 20. 02. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Záchranáři z OS Český Krumlov zorganizovali v úterý 13.2.2018 instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) v oblasti CHKO Blanský les, konkrétně v bezprostřední blízkosti vrcholu hory Kleť (1084 m.n.m.). Hlavním záměrem cvičení byla rekognoskace přístupových komunikací vedoucích na vrchol Kletě, ověření jejich průjezdnosti pro vozidla ZZS JčK, nácvik ovládání vozidel na zasněžených a namrzlých lesních cestách v hůře dostupném a turisty velmi vytíženém terénu nejvyšší hory Blanského lesa. Cvičení se zúčastnilo na dvacet záchranářů a pracovníků odboru Krizové připravenosti.

Vlastní IMZ bylo zahájeno úvodním briefingem, na kterém se cvičící seznámili s mapovými podklady vztahujícími se k dané oblasti a harmonogramem akce. V první etapě nacvičovali záchranáři záchranu zraněné osoby nacházející se zhruba v polovině turistické trasy vedoucí pod lanovkou na vrchol Kletě. V druhé etapě následoval průjezd vybraných cest,které vedou od úpatí na vrchol Kletě za účelem seznámení se s těmito trasami a ověření jejich průjezdnosti.

Fotogalerie


(datum: 07. 02. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje nabízí k odprodeji sanitní vozidlo:

VW Transporter 7JO - 4C8 44 64
Bližší informace v příloze. Foto dokumentace zde.


(datum: 22. 01. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděly ZZS v celé ČR k 1500 případům, přes aplikaci volá v ČR o pomoc zhruba 40 lidí každý den, při použití aplikace se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů. „I přes tyto úspěchy se snažíme aplikaci neustále vylepšovat, k druhým narozeninám jsme si tak nadělili spolupráci s horskou službou a také nové funkcionality, při vývoji novinek vycházíme ze zpětné vazby odborníků – tedy záchranářů, ale i uživatelů,“ říká Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka.