Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Kontakty

ŘEDITELSTVÍ

pozicejménotelefonemail
ředitel: MUDr. Marek Slabý, MBA 387 762 102 reditelzzsjck.cz
sekretariát ředitele: Lucie Fialová 387 762 115 sekretariatzzsjck.cz
tisková mluvčí: Bc. Petra Kafková 604 636 491 mluvcizzsjck.cz
ekonomický náměstek: Ing. Renata Tesaříková, MBA
387 762 122 nekozzsjck.cz
náměstek léčebné péče: MUDr. René Papoušek 387 762 325 nlpzzsjck.cz
náměstek oš. péče: Ing. Romana Svobodová 387 762 228 nopzzsjck.cz
provozně technický náměstek: Ing. Miroslav Beneš 387 762 319 nptzzsjck.cz
náměstek krizového řízení: MUDr. Jan Tuček 387 762 114 nkrzzsjck.cz
prac. krizové připravenosti: Mgr. Petr Svoboda 387 762 120 krpzzsjck.cz

KRAJSKÁ ADMINISTRATIVA

pozicejménotelefonemail
správce rozpočtu: Ing. Jiří Foltín 387 762 322 spravcerozpoctuzzsjck.cz
personální a mzdové oddělení: Bc. Hana Fialová 387 762 321 karierazzsjck.cz
vedoucí účetní: Ing. Simona Janešíková 387 762 318 veducezzsjck.cz
zdravotní pojišťovny: Milena Dvořáková 387 762 306 vedzpzzsjck.cz
centrální sklad: Pavla Kolářová 387 762 171 skladzzsjck.cz
vedoucí OKIT: Bc. Jan Pitálek 387 762 555 vedoiktzzsjck.cz

ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

pozicejménotelefonemail
vedoucí lékař ZOS: MUDr. Jan Jakub Hájek 387 762 444 vedlekzoszzsjck.cz
vedoucí NLZP: Radim Viochna 387 762 410 vednlzpzoszzsjck.cz
ZOS pro zdravotnická zař.: 387 762 402

STŘEDISKA ZZS

oblastjménotelefonemail
Č. Budějovice - vedoucí lékař: MUDr. Naděžda Pavlíčková 387 762 116 vedlekcbzzsjck.cz
- vrchní NLZP: Bc. Zdeněk Kafka 387 762 117 vrchninlzpcbzzsjck.cz
J. Hradec - vedoucí lékař: MUDr. Vendula Mazancová 384 340 711 vedlekjhzzsjck.cz
- vrchní NLZP: Dagmar Chocholová 384 340 711 vrchninlzpjhzzsjck.cz
Prachatice - vedoucí lékař: MUDr. Rudolf Heřman 388 385 811 vedlekptzzsjck.cz
- vrchní NLZP: Václav Šesták 388 385 811 vrchninlzpptzzsjck.cz
Tábor - vedoucí lékař: MUDr. Naděžda Dobrovodská 381 792 126 vedlektazzsjck.cz
- vrchní NLZP: Lukáš Král 381 792 125 vrchninlzptazzsjck.cz
Písek - vedoucí lékař: MUDr. Vratislav Němeček 382 207 130 vedlekpizzsjck.cz
- vrchní NLZP: Jana Sádlová 382 207 132 vrchninlzppizzsjck.cz
Strakonice - vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Hornychová 383 322 105 vedlekstzzsjck.cz
- vrchní NLZP: Mgr. Monika Spudilová 383 376 394 vrchninlzpstzzsjck.cz
Č. Krumlov - vedoucí lékař: MUDr. René Papoušek 380 711 926 vedlekckzzsjck.cz
- vrchní NLZP: Dagmara Anderlová 380 711 926 vrchninlzpckzzsjck.cz

VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO

pozicejménotelefonemail
vedoucí VVS: Mgr. Pavel Procháska 387 762 133 vednlzpvvszzsjck.cz
koordinátor VVS: Lada Hornychová 387762133 sanderovalzzsjck.cz
koordinátor VVS - lékaři: MUDr. Jaroslav Švára 383 314 159 svarajzzsjck.cz
PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBA

pozicejménotelefonemail
psycholog: PhDr. Zuzana Fajtlová, Dis. 607 983 634 psychologzzsjck.cz

PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE

pozicejménotelefonemail
387 762 127