O nás

Veřejné zakázky 2023

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název, obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání, místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: více informací

 

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Veřejné zakázky vypsané v roce 2023

  • Jednorázové vyšetřovací rukavice
  • Osobní automobil se zvýšenou dostupností – pro provoz v lehkém terénu
  • ZZS Jihočeského kraje – nafukovací stany pro MU – 2023
  • ZZS Jihočeského kraje – nafukovací stany pro MU – 2023 II.
  • IT Technologie
  • Jednorázové lůžkoviny
  • ZZS Jihočeského kraje - testovací modul Dispečer - 2023
  • Servis nahrávacího zařízení
  • Nákup koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS
  • Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK