O nás

Veřejné zakázky 2023

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název, obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání, místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: více informací

 

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Veřejné zakázky vypsané v roce 2023

 • Jednorázové vyšetřovací rukavice
 • Osobní automobil se zvýšenou dostupností – pro provoz v lehkém terénu
 • ZZS Jihočeského kraje – nafukovací stany pro MU – 2023
 • ZZS Jihočeského kraje – nafukovací stany pro MU – 2023 II.
 • IT Technologie
 • Jednorázové lůžkoviny
 • ZZS Jihočeského kraje - testovací modul Dispečer - 2023
 • Servis nahrávacího zařízení
 • Nákup koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS
 • Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK
 • Prodloužení podpory
 • Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK na období 2024 - 2026
 • Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému - 2 ks
 • IT Technologie ll
 • Podvozek nosítek na inkubátor
 • Zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně ZZS JčK Horní Planá
 • Přístavba sociálního zařízení VZ Písek
 • Dodávka čisticích prostředků a hygienických potřeb pro ZZS JčK
 • Dodávka pneumatik na rok 2024