O nás

Veřejné zakázky 2022

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název, obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání, místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: více informací

 

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Veřejné zakázky vypsané v roce 2022

 • Jednorázové lůžkoviny 

 • Jednorázové vyšetřovací rukavice 

 • Kurz bezpečné jízdy pro záchranné složky 

 • Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK 

 • Jednorázové lůžkoviny II.

 • ZZS Jihočeského kraje – mobilní aplikace dispečer – 2022

 • ZZS Jihočeského kraje – nahrávací zařízení pro záložní operační středisko – 2022

 • Dodávka kancelářských potřeb a tiskopisů pro ZZS JčK

 • IT Technologie

 •  Nákup koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS

 • Prodloužení podpory 

 • Náhradní zdroj el. energie - dieselagregát Kunžak

 • Sanitní vůz dopravní

 • .

 • .