O nás

Veřejné zakázky 2021

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název, obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání, místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: více informací

 

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Veřejné zakázky vypsané v roce 2021

 • Nákup koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS 

 • Kurz bezpečné jízdy pro záchranné složky

 • Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK

 • Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK

 • Jednorázové lůžkoviny

 • Jednorázové vyšetřovací rukavice   

 • Prodloužení podpory   

 • Zdravotnická záchranná služba JčK - diskové pole pro záložní lokalitu - 2021

 • IT Technologie 

 • IT Technologie II

 • Oprava zpevněných ploch u budovy ZZS JčK Písek