Mapa stránek

Komerční služby

ZDRAVOTNICKÁ ASISTENCE

Zdravotnickou asistenci poskytujeme na základě písemné objednávky (akceptovatelný je scan objednávky zaslaný e-mailem) nebo uzavřené smlouvy se specifikací místa, termínu, personálního obsazení, odhadu doby trvání akce a počtu km. Objednávka nebo smlouva musí být ZZS JčK předložena nejpozději 14 dní před konáním akce.

Pro zajištění zdravotnické asistence je poskytováno sanitní vozidlo s posádkou složenou ze zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby JčK a to:

 • Sanitní vozidlo RLP (lékař, NLZP, řidič)
 • Sanitní vozidlo RZP (NLZP, řidič)
 • Speciální sanitní vozidlo pro řešení mimořádných událostí (NLZP, řidič)

Vyúčtování za poskytnutí zdravotnické asistence (faktura) bude provedeno na základě skutečně odvedených výkonů.

Formulář pro objednání akce včetně ceníku ke stažení:

Ceník zdravotnické asistence (71,49 kB)
Objednávka zdravotnické asistence (121,08 kB)  /  XLS (31,24 kB) (31,24 kB)

ŠKOLENÍ A EXKURZE

Školení a exkurze poskytujeme na základě písemné objednávky (akceptovatelný je scan objednávky zaslaný e-mailem) nebo uzavřené smlouvy se specifikací typu školení/exkurze, místa konání, termínu, doby trvání a počtu účastníků. Objednávka nebo smlouva musí být ZZS JčK předložena nejpozději 14 dní před konáním akce.

ZZS JčK si vyhrazuje právo na změnu termínu školení/exkurze.

Maximální počet účastníků školení v jednom termínu je 30 osob. Minimální cena školení je 2 500 Kč.

Formulář pro objednání akce včetně ceníku ke stažení:

Ceník školení a exkurzí (74,22 kB)
Objednávka školení (31,51 kB) (31,51 kB)  /  XLS (31,58 kB) (31,58 kB)
Objednávka exkurze (197,48 kB) / XLS (50,00 kB)

ODBORNÉ STÁŽE

Požadavek na zajištění odborné specializační praxe (stáže) s uvedením termínu a místa (oblastní středisko/výjezdová základna ZZS JčK) výkonu odborné praxe zasílejte e-mailem popř. písemně na sekretariát ZZS JčK, sekretariat@zzsjck.cz.

Po schválení požadavku na zajištění odborné praxe (stáže) ze strany ZZS JčK musí žadatel předložit „Smlouvu o zajištění odborné specializační praxe“.

Ve smlouvě o zajištění odborné specializační praxe musí být mimo jiné vždy uvedeny následující údaje:

 • objednatel
 • účastník odborné praxe/stáže
 • místo výkonu odborné praxe (OS/výjezdová základna ZZS JčK)
 • termín odborné praxe
 • rozsah odborné praxe v dnech/hodinách
 • cena za jeden den odborné praxe
 • celková cena za odbornou praxi
 • osoba odpovědná za organizaci odborné praxe za ZZS JčK
 • platební podmínky

Smlouva o zajištění odborné specializační praxe (stáže) musí být uzavřena nejpozději 14 dní před termínem zahájení odborné praxe. Vzorová smlouva včetně ceníku je ke stažení:

Smlouva odborné a specializační praxe (45,94 kB) (45,94 kB), PDF (184,65 kB)
Ceník odborné a specializační praxe (220,92 kB)

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

Ceník administrativní úkony (24,07 kB)