Mapa stránek

Projekty z Fondu zábrany škod

Projekty z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

logo fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3% z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací na www.fondzabranyskod.cz


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků_2022“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 4 kusy monitoru životních funkcí/transportního defibrilátoru
 • 8 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci

 Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 4 192 497 Kč


Projekt „Preventivní a informační aktivity – školení první pomoci a AED_2022“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Z projektu byly financovány náklady na realizaci školení první pomoci a použití automatického externího defibrilátoru (AED).

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 54 200 Kč.


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků_2021“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 3 vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
 • 10 vozidlových radiostanic 3G
 • 1 přístroj pro nepřímou srdeční masáž

 Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 5 000 370 Kč.


Projekt „Preventivní a informační aktivity – školení první pomoci a AED_2020“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Z projektu byly financovány náklady na realizaci školení první pomoci a použití automatického externího defibrilátoru (AED).

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil  23 351,81 Kč.


Projekt „Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému_2020“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

V rámci projektu byla pořízena 3 vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému.

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 3 193 543 Kč.


Projekt „Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních informačních aktivit – školení první pomoci a AED_2019“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Z projektu byly financovány náklady na realizaci školení první pomoci a použití automatického externího defibrilátoru (AED).

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 51 091,19 Kč.


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků 2019“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 1 sanitní vozidlo ZZS a 1 ks transportního defibrilátoru-monitoru životních funkcí.

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 3 296 233 Kč.


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků 2018“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 1 sanitní vozidlo ZZS

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 2 630 617 Kč.


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků 2017“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 1 sanitní vozidlo ZZS
 • 2 vozidla RLP v setkávacím systému
 • 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci.

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 6 009 979 Kč.


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků 2016“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 10 kusů radiostanic systému PEGAS.

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 512 014 Kč.


Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků 2015“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 3 vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému.

Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 2 684 000 Kč.