Mapa stránek

Projekty Evropské unie

Pořízení sanitních vozidel a zdravotnických přístrojů

projekty IROP

Cílem projektu je nákup moderní techniky a specifického vybavení pro ZZS JčK jako základní složku IZS k zajištění připravenosti ZZS JčK v důsledku pandemie COVID-19 na území Jihočeského kraje, s důrazem na obnovu opotřebeného vybavení, pořízení nového vybavení pro zajištění zodolnění a vylepšení vybavení ZZS JčK pro případ dalších vln pandemie či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací.

TZ- Pořízení sanitních vozidel a zdravotnických přístrojů (36,21 kB) (36,21 kB)


Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky

projekty IROP

Cílem projektu je nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému k zajištění připravenosti ZZS JčK v exponovaných územích Jihočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

TZ - Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky (84,63 kB) (84,63 kB)


Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

projekty IROP

Předmětem projektu financovaného z Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj se spoluúčastí Jihočeského kraje je pořízení simulačních modelů pro vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

TZ - Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (415,75 kB)


Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (KSP ZZS JčK)

projekty IOP EU MMR

Předmětem projektu financovaného z Evropské Unie, Evropského fondu regionálního rozvoje se spoluúčastí Jihočeského kraje je dokončení vybudování Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Více o projektu zde.

TZ - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (249,56 kB)


Technologické vybavení zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zavedení služeb eHalth

projekty IOP

Zdravotnická záchranná služba JčK realizuje projekt jehož cílem je standardizace a sjednocení procesů a postupů, zlepšení komunikace, integrace a výměny dat, modernizace vybavení ZZS JčK. Více o projektu zde.

TZ - Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (169,96 kB)


První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ

ZZS JčK je oficiálním partnerem tohoto projektu. web

projekty OPVK


Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem

ZZS JčK je oficiálním partnerem tohoto projektu. web 

projekty OPVK