Mapa stránek

Předmět činnosti ZZS JčK

Hlavní činnost

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Základním úkolem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života na základě tísňové výzvy.

Náplň činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je dána především zněním zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, prováděcími vyhláškami k těmto zákonům a souvisejícími legislativními normami.

Další činnost

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále provozuje a poskytuje:

  • Lékařskou pohotovostní službu ve Vodňanech a Blatné,
  • Zubní pohotovostní službu v Táboře,
  • Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici se sídlem v Českých Budějovicích,
  • Zdravotnickou dopravní službu v Písku a Čimelicích,
  • Přepravu pacientů neodkladné péče,
  • Zdravotnické asistence při pořádání hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí.

Úkoly dle zvláštních předpisů

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje plní úkoly dle krizového, havarijního a obranného plánování dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Tyto úkoly plní s ohledem na skutečnost, že ochrana života je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie ČR.