Mapa stránek

Politika kvality

K čemu je nám řízení dle „ISO“ užitečné?

  • vedení organizace věnuje větší pozornost plánování a následnému vyhodnocování, což napomáhá celkovému zlepšování systému řízení organizace
  • zvyšuje se důvěryhodnosti naší organizace vůči partnerům a institucím
  • snižuje se počet stížností, zlepšuje se kvalita poskytovaných služeb a spokojenost zainteresovaných stran
  • zlepšují se i vztahy uvnitř organizace, zejména proto, že jsou zřetelně nastaveny kompetence a výrazně se zkvalitnila i práce v oblasti řízení dokumentace a lidských zdrojů
  • certifikace „ISO“ nám poskytuje určité výhody v konkurenčním prostředí trhu, zejména v oblasti průkaznosti dodržování postupů a pravidel (např. dodržování Standardů urgentní medicíny)
  • dodržujeme platné právní úpravy a certifikovaný systém nám pomáhá i v této oblasti, protože nám díky nastaveným pravidlům neunikne žádný požadavek, jehož nedodržení by například znamenalo nepříjemný postih
  • náš systém je pravidelně ověřován nezávislou a akreditovanou organizací

Historie ISO u nás

Naše organizace má zavedenu normu ISO 9001:2015 – systém managementu kvality od roku 2010. Od této doby se v naší organizaci provádějí pravidelné dozorové a certifikační audity akreditovanou společností LL-C (certification).

Během každého roku rovněž probíhají plánované pravidelné interní audity na všech pracovištích organizace, které provádějí školení interní auditoři z řad zaměstnanců ZZS JČK.

Úspěšná recertifikace v roce 2019

V březnu 2019 proběhl dozorový audit ISO 9001:2015 – systém managementu kvality, který potvrdil oprávněnost naší organizace užívat certifikát. Dozorový audit provedla společnost LL-C (certification) z Prahy.

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001:2015 (449,22 kB)
Příloha k certifikátu (917,28 kB)

Certifikát ISO 9001:2015 (english)

Certifikát ISO 9001:2015 (444,41 kB) (english)
Příloha k certifikátu (964,37 kB) (english)