Mapa stránek

Identifikační údaje

Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo organizace: B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 48199931
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Tel: 387 762 115
Fax: 387 762 148
Mail: sekretariat@zzsjck.cz
Web: www.zzsjck.cz
ID datové schránky: g4umvrn
Číslo bankovního účtu: 234602215/0300
Statutární zástupce:

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M. (ředitel)