Mapa stránek

Dlouhodobé projekty VVS

Časná kardiopulmonální resuscitace a časná defibrilace v Jihočeském kraji

ZZS JčK využívá v indikovaných případech, zejména pak v případě náhlé zástavy oběhu, tzv. vyžádanou první pomoc pravidelně školenými first respondery z řad spolupracujících organizací a složek integrovaného záchranného systému.

First responder je tedy proškolená, schválená a registrovaná osoba v systému FR ZZS JčK, která poskytuje první pomoc na vyžádání Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

First respondeři jsou aktivováni v případě potřeby při nahlášení bezvědomí se srdeční zástavou Zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V registru AED jsou uvedeny soukromé i veřejné automatizované externí defibrilátory.


Ozbrojený útočník ve škole

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je již od roku 2016 jedním z odborných garantů projektu Krajského úřadu Jihočeského kraje s názvem Ozbrojený útočník ve škole. Jedná se o projekt v oblasti prevence kriminality, který je zaměřen na ochranu měkkých cílů ve školním prostředí. Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku.

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje ve spolupráci s Policií České republiky realizuje několik na sebe navazujících aktivit. Jednou z nich se stala výuka první pomoci spojená s praktickým nácvikem určená pedagogům a dalším zaměstnancům školských zařízení. První pomoc byla zaměřena na neodkladné úkony prováděné nezdravotníky na místě události.

Odkaz na webové stránky projektu Ozbrojený útočník ve škole zde.


Staň se hrdinou

Jde o spolupráci Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje s neziskovou organizací, která se zabývá vzdělávacím programem, který je zaměřený na chování dětí v rizikových situacích.

Nejedná se o klasickou první pomoc, ale o ucelené postupy, jak se při jednotlivých situacích zachovat. Cílem tohoto programu je vychovat budoucí generaci dospělých, která v případě potřeby dokáže zachránit lidský život.

Kliknutím zde přejít na VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU TECHNICKÉHO A PERSONÁLNÍHO VYBAVENÍ ZZS JčK - vzdělávací program Staň se hrdinou.