Mapa stránek

Činnost Vzdělávacího a výcvikového střediska

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje zajišťuje vzdělávací, výcvikovou a metodickou činnost v oblasti odborné přednemocniční neodkladné péči a poskytování první pomoci.

Dle § 9 odst. 2 písmena e) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě je zřízeno jako organizační součást Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Za činnost střediska odpovídá jeho vedoucí, který úzce spolupracuje s odborným garantem (lékař) a se dvěma dalšími koordinátory (nelékařští zdravotničtí pracovníci) Vzdělávacího a výcvikového střediska. Na provozu střediska se dále podílejí dva metodici (lékaři) a dvacetitří členný lektorský sbor, který je složen z nelékařských zdravotnických pracovníků a je strategicky rozmístěn po celém Jihočeském kraji. Organizačně je Vzdělávací a výcvikové středisko začleněno pod Útvar náměstka léčebné péče.

ZÁKLADNÍ ÚKOLY VVS

  • organizace a administrace adaptačního procesu nově nastupujících zaměstnanců ZZS JčK (operátor zdravotnického operačního střediska, řidič vozidla ZZS, zdravotnický záchranář),
  • celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK (operátor zdravotnického operačního střediska, řidič vozidla ZZS, zdravotnický záchranář, lékař) formou periodických školení (teoretické přednášky, praktické nácviky),
  • dále připravujeme jednodenní workshopy, které jsou zaměřené na aktuální témata z přednemocniční neodkladné péče,
  • zajišťujeme administraci zdravotnických pracovníků ZZS JčK na odborné akce, workshopy, semináře a konference s tématikou urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče,
  • spolupracujeme s Oddělením krizového řízení ZZS JčK na výuce první pomoci a nácviku odborných činností složek Integrovaného záchranného systému (IZS),
  • zajišťujeme aktualizaci a správu registru automatizovaných externích defibrilátorů (AED),
  • zajišťujeme vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost a ostatní zájemce.

VVS - nácvik KPR

ADAPTAČNÍ PROCES

V adaptačním procesu se Vzdělávací a výcvikové středisko věnuje nově nastupujícím nelékařským i lékařským zdravotnickým pracovníkům.

Adaptačním procesem se rozumí začlenění nově nastupujících zaměstnanců v novém pracovním prostředí, orientaci a seznámení se s novou prací a vytvoření správných pracovních návyků.

Cílem adaptačního procesu je poznat, prověřit a popřípadě doplnit znalosti a dovednosti konkrétního nově nastupujícího zaměstnance.

Adaptační proces je organizačně a tematicky rozdělen na moduly, jejichž součástí je např. výuka a nácvik odborných dovedností.

Nově nastupující zaměstnanci se seznamují s vybranou legislativou, vnitřními předpisy organizace, s přístrojovou technikou a vybavením, absolvují nácviky kardiopulmonální resuscitace, jízdu na polygonu za ztížených podmínek atp.

VVS - nácvik PNP u akutních stavů

Osvětová činnost, školení pro veřejnost a složky integrovaného záchranného systému

Světový den záchrany života je od roku 2013 každoročně organizován 16. října ve všech 33 zemích sdružených pod Evropskou radou pro resuscitaci. Lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v tento den připravují program pro veřejnost a školní skupiny. Hlavním cílem této snahy je zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života: přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení srdeční masáže.

K dalším významným akcím zajišťovaným Vzdělávacím a výcvikovým střediskem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje patří Den linky 155, školení první pomoci pro příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a další.


Ceník školení a exkurzí (74,22 kB)

Objednávka školení (160,95 kB)/XLS (31,51 kB) (31,51 kB)