Mapa stránek

Biohazard team

Biohazard team

Biohazard Team ZZS JčK je speciálním týmem tvořeným nelékařskými zdravotnickými pracovníky ZZS JčK, který je zřízen za účelem připravenosti na zásah v souvislosti s výskytem zejména nebezpečných biologických agens. Hlavní náplní činnosti členů tohoto týmu je poskytnutí přednemocniční neodkladné péče osobě, popř. osobám, u které je podezření na výskyt onemocnění klasifikovaného jako vysoce nebezpečná nákaza podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005). V národním právním prostředí jsou tyto patogeny definovány v příloze č. 7 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jako biologické činitele skupin 3 a 4. Dalšími druhy mimořádných událostí, u kterých se předpokládá nasazení Biohazard Teamu ZZS JčK, jsou například radiační havárie či jiné události s nepřípustným ozářením osob ionizujícím zářením nebo události s přítomností nebezpečných chemických látek.

Za tímto účelem bylo vybráno, odborně vyškoleno a pravidelně cvičí 8 zdravotnických záchranářů a řidičů-záchranářů ZZS JčK z Územního střediska České Budějovice. Členové týmu jsou vybaveni speciálními osobními ochrannými prostředky, které svému nositeli poskytují nejvyšší stupeň ochrany proti biologickým, chemickým a radiologickým látkám (CBRN), a to jak ve formě pevných částic, tak i plynu, kapaliny nebo aerosolu.

Základním materiálně-technickým vybavením biohazard Teamu ZZS JčK je speciální sanitní vozidlo s autonomní filtroventilační jednotkou pro zástavbu vozidla. Tato jednotka umožňuje v pacientském prostoru vytvořit podtlak nebo přetlak, čímž zcela oddělení tento prostor od okolí a zabrání tak případnému úniku škodlivých agens mimo prostor sanitního vozu. Vyjímatelnou součástí vozidla je transportní izolační prostředek osob (tzv. biovak) rakouské firmy Blaschke, který je určen k dočasné izolaci pacienta po dobu jeho transportu do zdravotnického zařízení. Stejně jako sanitní vozidlo, tak i biovak je vybaven samostatnou filtroventilační jednotkou pracující v podtlakové anebo přetlakovém režimu pro zajištění dostatečných dodávek vzduchu do vnitřního prostoru transportního prostředku. Samozřejmostí jsou prostupy pro přístrojovou techniku a další zdravotnické vybavení a materiál.

Subjekty, se kterými Biohazard Team ZZS JčK, spolupracuje při své činnosti

  • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
  • infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
  • Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
  • Policie České republiky
  • Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost a další