Mapa stránek

Výškové záchranné družstvo

Znak: Výškové záchranné družstvo

Motto — HEROUM COEMETRIA PLENI SUNT —

Zdravotnická záchranná služba JčK má k dispozici tým zdravotnických záchranářů vyškolených v poskytování přednemocniční neodkladné péče v těžko dostupných podmínkách za využití lanových technik. Tým Výškového záchranného družstva ZZS JčK byl oficiálně založen k 1. září 2005, ale počátky školení našich záchranářů-lezců sahají až do roku 1996. Výcvik byl řadu let organizován za podpory Zásahové jednotky Policie ČR Správy Jihočeského kraje České Budějovice.

Hlavním cílem výcviku zdravotnických záchranářů-lezců je poskytnout profesionální neodkladnou péči pacientovi přímo na místě události i v nepřístupném terénu. Zahájení léčby a podání medikace, ještě před vyproštěním a transportem z nepřístupného místa, jednoznačně zvyšuje kvalitu péče o pacienta. Záchranáři-lezci mohou být nasazeni k provedení záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou ve spolupráci s lezeckými skupinami složek Integrovaného záchranného systému.

Před zařazením do lezeckého družstva musí pracovník ZZS JčK úspěšně absolvovat řádné a odborné vyškolení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle Nařízení vlády č. 362/05 Sb. (1,71 MB), o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky.