Činnost

Kdo jsme a kde sídlíme

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen VVS) zajišťuje vzdělávací, výcvikovou a metodickou činnost v oblasti odborné přednemocniční neodkladné péče a poskytování první pomoci.

VVS je zřízeno jako organizační součást Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje se sídlem B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice (budova ředitelství ZZS Jihočeského kraje, 3. patro).

Priority Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Jihočeského kraje

Priority Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Jihočeského kraje

Další informace jsou dostupné ve výroční zprávě za rok 2019 (6,05 MB)