Činnost

Dlouhodobé projekty VVS

Časná kardiopulmonální resuscitace a časná defibrilace v Jihočeském kraji

ZZS JčK využívá v indikovaných případech, zejména pak v případě náhlé zástavy oběhu, tzv. vyžádanou první pomoc pravidelně školenými first respondery z řad spolupracujících organizací a složek integrovaného záchranného systému.

First responder je tedy proškolená, schválená a registrovaná osoba v systému FR ZZS JčK, která poskytuje první pomoc na vyžádání Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

First respondeři jsou aktivováni v případě potřeby při nahlášení bezvědomí se srdeční zástavou Zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V registru AED jsou uvedeny soukromé i veřejné automatizované externí defibrilátory.


Staň se hrdinou

Jde o spolupráci Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje s neziskovou organizací, která se zabývá vzdělávacím programem, který je zaměřený na chování dětí v rizikových situacích.

Nejedná se o klasickou první pomoc, ale o ucelené postupy, jak se při jednotlivých situacích zachovat. Cílem tohoto programu je vychovat budoucí generaci dospělých, která v případě potřeby dokáže zachránit lidský život.

Kliknutím zde přejít na VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU TECHNICKÉHO A PERSONÁLNÍHO VYBAVENÍ ZZS JčK - vzdělávací program Staň se hrdinou.