Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu

s předpokládanou hodnotou nad 250 tis. Kč bez DPH a nejvýše 2 mil. Kč bez DPH

Název veřejné zakázky Dokumenty Stav
Dodávka pneumatik II.
Smlouva o dodávkách zboží
Rámcová kupní smlova
Dodání a rozšíření (upgrade) stávajícího informačního systému pro přenos dat LIFENET
Kupní smlouva
Dodávka osobních vozidel pro ZZS JčK
Kupní smlouva
Zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně ZZS JčK Frymburk
Smlouva
Částečná obměna výpočetní techniky
Kupní smlouva
... ... ...
... ... ...